Gå til indhold

I egen bolig

I den indledende fase af ACT-forløbet er der fokus på, at borgeren flytter i egen bolig.

ACT-forløbet starter, mens borgeren stadig befinder sig på boformen, natvarmestuen eller på gaden, og der skabes en relation mellem borgeren og ACT-medarbejderen. I processen med at finde og flytte i egen bolig har ACT-medarbejderen en række opgaver:

  • ACT-teamet etablerer en permanent bolig for borgeren.
  • ACT-teamet sikrer, at økonomisk administrative forhold omkring boligen løses, herunder indskud/indskudslån, tilmelding til betalingsservice, og en eventuel administration af borgerens økonomi/huslejebetaling.
  • ACT-teamet hjælper med at flytte ind i boligen.
  • ACT-teamet hjælper med at skaffe møbler/inventar mv.

I denne del af forløbet og umiddelbart efter indflytningen er der typisk en intensiv kontakt med borgeren. I første omgang vil mange borgere have behov for praktisk hjælp til at flytte ind og blive etableret i boligen.

Økonomien er vigtig i forhold til at få etableret borgeren på en god og holdbar måde i egen bolig. Mange borgere har brug for hjælp til at skaffe møbler og andet inventar og søge økonomisk støtte hertil. Der er behov for at hjælpe borgeren med at skabe et hjem både praktisk og socialt.

En stor del af borgerne har behov for at oparbejde helt basale kompetencer i forhold til at kunne bo i egen bolig og indgå i den sociale sammenhæng. Borgeren skal f.eks. lære at være nabo og tage de nødvendige hensyn. Borgeren skal lære almindelige spilleregler, og vil også have behov for at lære, hvor og hvordan man køber ind, laver mad og gør rent.

Sidst opdateret 06/05 2015