Gå til indhold

Metoden ACT

Kort om metoden ACT - Assertive Community Treatment

Målgruppen er borgere, der har brug for intensiv praktisk og social støtte og kun vanskeligt eller slet ikke kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser - fx misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, aktivitets- og samværstilbud.

  • Fokus på, at borgeren flytter i egen bolig.
  • Et tværfagligt team med forskellige professionelle baggrunde, fx psykiater, psykolog, sygeplejerske, socialpædagog, misbrugskonsulent, beskæftigelseskonsulent og sagsbehandler yder støtte.
  • Indholdet er udredning, afdækning af borgerens behov, planlægning af ACT-forløbet og social og sundhedsfaglig støtte i hverdagen.
  • 90 % fastholder deres bolig. 
  • ACT er tidsubegrænset og fortsætter, så længe borgeren har behov for støtten.
""
Sidst opdateret 12/03 2019