Lovgivning

Indsatser til hjemløse borgere dækker ofte forskellige lovgivningsområder, primært serviceloven og almenboligloven.

Hjemløse har ikke krav på en bolig, men en række indsatser i serviceloven henvender sig til hjemløse og socialt udsatte borgere.

Lovgrundlaget for de sociale indsatser på hjemløseområdet er at finde i Lov om Social Service.

Der er dog en række andre lovgivninger som har stor betydning for den samlede indsat overfor den enkelte hjemløse borger. Housing First tilgangen er i tråd med den helhedsorienterede og rehabiliterende indsats, som  er udmøntet i de forskellige lovgivninger og som kræver at man såvel ledelsesmæssigt i forhold til det organisatoriske som medarbejdermæssigt i forhold til den enkelte skal have viden om de lovgivningsmæssige rammer for den helhedsorienterede indsats.

Under lovgivningstemaet vil du finde link til de forskellige relevante lovgivninger og paragrafer. Opsætningen er udformet således at lovgivningen er indsat således at den følger Housing First tilgangen med de overordnede formål og værdier samt de konkrete lovgivningsmæssige indsatser i forhold til de beskrevne dimensioner i metode manualerne: bolig, økonomi, social netværk, aktiviteter i dagligdagen, fysisk og psykisk helbred, misbrug, uddannelse og arbejde.

Derudover er systematikker er bygget op om, at hvor det er muligt vil rækkefølgen være praksiseksempler/ notater i forhold til de konkrete dimensioner – derefter henvisning til lovgivningsteksten - bekendtgørelse – vejledning.

Formål med indsatserne

I formålsbestemmelserne fastlægges de overordnede hensyn, på baggrund af hvilke den konkrete fortolkning skal ske. Den nye sociallovgivning lægger sig i forlængelse af en tendens i nyere lovgivning, hvor formålsbestemmelser tillægges øget retlig betydning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse formålsbestemmelser ikke kan anses for at være udtryk for lovgivningslyrik, men har en egentlig betydning for retsanvendelsen.

Sidst opdateret 05/05 2015