Gå til indhold

Implementering

Der er fem drivkræfter i implementeringen, der skal tages højde for i processen.

Tegning af tidligere hjemløs mand der sidder i en sofa ved et sofabordDrivkræfter i implementeringsprocessen der skal arbejdes med, hvis I vil opnå resultater med indsatsen:

  • Indsatsen
  • Konteksten
  • Organiseringen
  • Menneskene
  • Ledelse

Figuren viser en grafisk illustration af samspillet mellem implementeringsdrivkræfterne.

Illustration af implementeringsdrivkræfternes samspil

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udarbejdet og vedtaget en fælles implementeringsguide. Implementering forstås som ”en række eksplicitte aktiviteter, der har til formål at understøtte og iværksætte en specifik indsats eller metode”. Guiden, som dette kapitel bygger på, har til formål at understøtte implementeringen af sociale indsatser, så de skaber det bedst mulige resultat for borgerne.

Metoderne

Bostøttemetoder, der kan implementeres og forankres i kommunerne i projektperioden:

  • Er funderet på et empowerment- og recoveryperspektiv 
  • Er individuelt tilpassede forløb
  • Tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov
  • Er evidensbaserede

Housing First er grundlaget for implementering af én eller flere af disse metoder:""

Sidst opdateret 19/05 2015