Gå til indhold

Eksempler på aftaler om boliger

Her vises eksempler på, hvordan projektkommunerne arbejder med at tilvejebringe boliger.

Eksempel på samarbejdsaftale mellem kommune og boligforening

Udkast til kommissorium for Boligsocial arbejdsgruppe om opfølgning på boligsocial anvisning og boligsocialt samarbejde

Formål

Boligsocial gruppe udgør en fleksibel ramme for samarbejdet mellem BL’s 1. kreds og Socialforvaltningen i Københavns Kommune om boligsocial anvisning og boligsocialt samarbejde.

Arbejdsgruppen skal:

 • Sikre et tæt samarbejde mellem boligorganisationer og kommune om opfølgning på boligsocial anvisning og det boligsociale samarbejde, med særlig fokus på det arbejde, som ikke er indeholdt i de boligsociale helhedsplaner.
 • Sikre fælles tolkning af indgåede aftaler (f.eks. aftale om rammerne for udlejning af almene boliger i perioden 2011-14 og Kontaktpersonordningen).

Formalia

 • Boligsocial gruppe refererer som enhed til Samarbejdsforum.
 • Gruppen mødes mindst 1-2 gange pr. halvår. Gruppen kan mødes oftere, hvis behovet opstår.
 • Møderne planlægges i fællesskab af repræsentanten fra BL’s 1. kreds og repræsentanter fra Socialforvaltningen for et halvt år af gangen. Dagsorden fastlægges løbende på baggrund af de aktuelle emner og temaer.
 • Socialforvaltningen varetager mødeledelsen og sekretariatsfunktionen for gruppen.
 • Dagsorden udsendes pr. mail senest en uge før mødet. Alle mødedeltagere kan inden dette tidspunkt anmode om at få optaget punkter på dagsordenen. På møderne drøftes dagsorden for det kommende møde.
 • Arbejdsgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper om konkrete spørgsmål efter behov. Arbejdsgrupper med konkrete formål kan omfatte relevante deltagere fra kommunen, den almene sektor, repræsentanter fra andre forvaltninger i kommunen.

Opgaver

 • Sikre opfølgning og fremdrift på aftale om rammerne for udlejning af almene boliger i periode 2011-14, herunder levering af særboliger og puljeboliger.
 • Rejse problematikker omkring udlejning og anvisning og foreslå løsninger.
 • Rejse principielle diskussioner om tolkning af indgåede aftaler og finde fælles løsninger.
Sidst opdateret 31/03 2016