Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Styrket indsats på væresteder

Styrket indsats på væresteder

Socialstyrelsen udvikler en samarbejdsmodel mellem kommune og væresteder i samarbejde med Haderslev, Holstebro og Odense Kommune.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Eksisterende værestedsbrugere og borgere, der hører under målgruppen for væresteder, men ikke hidtil har benyttet et værested.

Baggrund for projektet:

En gruppe af de mest socialt udsatte borgere, får ikke i tilstrækkelig grad den hjælp, de har brug for til at få forbedret deres samlede situation. Socialt udsatte borgere kan opleve det offentlige system som vanskeligt at navigere i. Indsatserne overfor borgerne er ofte ikke i tilstrækkelig grad integrerede og koordinerede. Resultatet er, at borgeren oplever en manglende sammenhæng i indsatsen. Erfaringen er, at værestederne danner en tryg ramme for kontakten mellem socialt udsatte borgere og systemet. Væresteder for socialt udsatte kan netop være brobygger mellem udsatte borgere og kommunen.

Formål:

Styrket indsats på væresteder skal styrke kommunernes inddragelse af værestedernes særlige kompetence og uudnyttede potentiale som brobygger og tillidsskabende funktion. Gennem et øget samarbejde mellem kommuner og væresteder kan socialt udsatte borgere, som benytter værestederne, få tilbud om en sammenhængende hjælp og støtte, der er tilpasset deres individuelle behov.

Dokumentation og evaluering:

KORA laver en implementeringsevaluering af samarbejdsmodellen.

Samarbejdsparter:

Landsforeningen af Væresteder (LVS) står for kompetenceudvikling af kommuner, væresteder og brugere i projektet.

Finansiering:

Satspuljen 2013.

Kontakt:

Kirstina Stenager
+45 50 81 09 30
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 06/07 2017