Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Strategi for udsatte grønlændere i Danmark

Strategi for udsatte grønlændere i Danmark

Strategien har fokus på, at udvikle en model for samarbejdet mellem henholdsvis de private/frivillige aktiviteter og den almene sociale kommunale indsats. Derudover har strategien et specielt fokus på modtagelsen af grønlændere, der flytter til Danmark.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Målgruppen for strategien er socialt udsatte grønlændere, både børn, unge og voksne, som er bosiddende i eller nytilflyttede til en af de deltagende kommuner.

Baggrund for projektet:

Der eksisterer en del barrierer, som gør det vanskeligt for målgruppen at udnytte eksisterende tilbud optimalt. Strategien skal mindske disse barrierer, og derved skabe en lettere adgang til en helhedsorienteret hjælp og således en større mulighed for inklusion for målgruppen samt på lang sigt nedbringe antallet af socialt udsatte grønlændere og sikre bedre trivsel og levevilkår.

Formål:

Strategien har som overordnet formål, at sikre udsatte grønlændere i Danmark en bedre inklusion i det danske samfund. Dette gøres konkret ved at udvikle og følge initiativer, der udvikler og sikrer samarbejdet mellem de almene kommunale tilbud og de private/frivillige tilbud. Der udvikles og afprøves en intensiv og målgruppespecifik samarbejdsmodel, der ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang giver de deltagende grønlændere mulighed for afklaring af ønsker, ressourcer og muligheder samt støtte til at foretage valg, som kan være med til at ændre deres livssituation til det bedre.

Dokumentation og evaluering:

Der er opsat et monitoreringssystem, som holder øje med om samarbejdsmodellen implementeres.

Samarbejdsparter:

Kommunerne Esbjerg, Aalborg, Aarhus, Odense og København afprøver samarbejdsmodellen. Socialt Udviklingscenter SUS giver processtøtte til de 5 kommuner.

Finansiering:

Som en del af satspuljeaftalen for 2013 – 2016 er der afsat 13,4 mio. kr. over fire år til strategien.

Kontakt:

Lise Poulsen
+45 41 93 25 99
Voksne med sociale problemer
Sidst opdateret 19/09 2016