Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Stofmisbrugspakken

Stofmisbrugspakken

Stofmisbrugspakken indeholder 10 initiativer, som skal styrke den sociale stofmisbrugsbehandling som helhed. Initiativerne skal løfte kvaliteten i stofmisbrugsbehandlingen gennem viden og metoder, der har dokumenteret effekt for borgerne.

Projektperiode:

2012 - 2018

Målgruppe:

Den primære målgruppe er borgere med stofmisbrug. Målgruppen er bred og spænder over borgere, der har behov for en forholdsvis kort og fokuseret indsats, til borgere med komplekse problemstillinger, som kan have behov for en række indsatser på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer. Stofmisbrugspakken indeholder både initiativer, som har fokus på rammerne for den samlede stofmisbrugsbehandling og initiativer, der har en mere specifik og afgrænset målgruppe.

Baggrund for projektet:

Stofmisbrugspakken blev lanceret i 2012 af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Udspillet ”Bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen, også kaldet Stofmisbrugspakken, indeholder 10 initiativer målrettet den sociale stofmisbrugsbehandling: 1) Analyse af kommunernes udredning og sagsbehandling på stofmisbrugsområdet, 2) Kapacitetsanalyse af den sociale stofmisbrugsbehandling, 3) Viden der virker – metodeprogram på stofmisbrugsområdet, 4) Udarbejdelse af Nationale Retningslinjer for stofmisbrugsbehandling, 5) Styrket kommunal opfølgning, 6) Udvikling og afprøvning af efterbehandlingsmetoder, 7) Etablering af rehabiliterende netværk for stofmisbrugere i forlængelse af deres behandling – et samspil mellem kommuner og frivillige organisationer, 8) Opsøgende indsats til de allermest udsatte stofmisbrugere, 9) Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis, og 10) Større kvalitet i Stofmisbrugsdatabasen

Formål:

Formålet med stofmisbrugspakken er at styrke den sociale stofmisbrugsbehandling som helhed. Stofmisbrugspakken skal bidrage til at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har en dokumenteret effekt for borgerne. Samtidig er formålet at sikre fokus på en helhedsorienteret social indsats og opfølgning på den enkelte borger. Stofmisbrugspakkens initiativer bidrager desuden på forskellig vis til at nå de sociale 2020 mål på stofmisbrugsområdet.

Dokumentation og evaluering:

Stofmisbrugspakken omfatter flere typer af projekter og initiativer og derfor er der ikke nogen samlet evaluering. Vi gennemfører evalueringer af de projekter og initiativer, hvor nye metoder afprøves eller udvikles. Stofmisbrugspakken indgår endvidere i Socialstyrelsens resultatkontrakt.

Samarbejdsparter:

Stofmisbrugspakken har en styregruppe med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold som formand. KL, Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet og Socialstyrelsen sidder også i styregruppen. Der er også nedsat en faglig følgegruppe til stofmisbrugspakken med repræsentanter fra: Center for Rusmiddelforskning, Sundhedsstyrelsen, Aarhus Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Landsforeningen af Væresteder, Pårørendenetværket Antistigma, Brugernes akademi, Gadejuristen, KL, Socialoverlægen i København, Centerlederforeningen, Brugerforeningen, Selskabet for addiktiv sygepleje samt VISO-specialist på stofmisbrugsområdet.

Finansiering:

Stofmisbrugspakken er finansieret af narkopuljen.

Mere information:

Læs mere om projekterne under Stofmisbrugspakken: 

Kontakt:

Jakob Tjalve
+45 41 93 24 48
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 06/07 2017