Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Socialstyrelsens processtøtte til de regionale senfølgecentre

Socialstyrelsens processtøtte til de regionale senfølgecentre

Socialstyrelsen giver processtøtte til de tre regionale senfølgecentre med henblik på at målrette senfølgecentrenes tilbud til målgruppen, give inspiration til kvalificering af indsatsen og skabe sammenhæng til øvrige tilbud i kommunalt og regionalt regi.

Projektperiode:

2017 - 2019

Målgruppe:

Den primære målgruppe for Socialstyrelsens processtøtte er de tre regionale senfølgecentre CSM Øst, CSM Syd og CSM Midt-Nord. Den sekundære målgruppe er målgruppen for senfølgecentrene, dvs. personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Baggrund for projektet:

Der blev med satspuljeaftalen for 2016-2019 afsat 47 mio. kr. til de tre regionale senfølgecentre CSM Øst, CSM Syd og CSM Midt-Nord, som i dag varetager en stor del af opgaven med at tilbyde hjælp til senfølgeramte. Med satspuljeaftalen 2017-2020 er der blevet afsat permanente midler til senfølgeområdet med det formål at sikre, at der eksisterer en specialiseret og landsdækkende indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Socialstyrelsens processtøtte til senfølgecentrene er blevet fastholdt mhp. at målrette senfølgecentrenes tilbud til målgruppen, give inspiration til kvalificering af indsatsen og skabe sammenhæng til øvrige tilbud i kommunalt og regionalt regi.

Formål:

Målet for senfølgecentrene er at tilbyde målgruppen en sammenhængende og helhedsorienteret rådgivnings- og behandlingsindsats mhp. at forbedre målgruppens aktuelle livssituation ift. at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene. Derudover at forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning samt bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre ift. familie- og socialliv. Socialstyrelsen vil understøtte ovenstående formål igennem processtøtte og vidensoplæg, der kan inspirere senfølgecentrene i deres arbejde med at tilbyde målgruppen en sammenhængende og helhedsorienteret rådgivnings- og behandlingsindsats. De overordnede temaer for inspirationsmøderne er i udgangspunktet: behandling til målgruppen, organisering af indsatsen, og eksterne samarbejder.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres ikke. Der udarbejdes beslutningsreferater efter hvert inspirationsmøde som dokumentation.

Finansiering:

Satspuljeaftalen for 2016.

Kontakt:

Kirstina Stenager
50 81 09 30
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 01/09 2017