Social støtte - baggrundsmaterialer

Her finder du en række materialer, der blandt andet belyser metode, indsats og målgruppe i projekt Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job.
 • Indsatsmodel
  En beskrivelse af den indsats, som skal afprøves på målgruppen af aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere over 30 år med minumum et års ledighed i projekt 'Social støtte til borgere i overgang til og fastholdelse i job'.

  Indsatsmodellen (pdf)

 • Metodemanual for CTI-indsatsen
  Denne metodemanual beskriver CTI-indsatsen i projektet.

  Metodemanual (pdf)

  Du kan også læse mere om CTI generelt:

  Om Critical Time Intervention, CTI (internt link)

 • Borgerrettet pjece om indsatsen
  Pjecen er udarbejdet som et produkt, der forklarer projektets formål og forløb på en enkel og borgerrettet måde. Pjecen kan udleveres til borgere, der er udtrukket til at deltage i projektet.

  Pjece om projekt 'Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job' (pdf)

 • Liste over kontaktpersoner i projektet
  Her finder du en oversigt med navn og kontaktoplysninger på kontaktpersoner i projektet.

  Kontaktpersoner i projektet (pdf)

 • Vejledning til ansøgning
  Dette er vejledningen til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job. Ansøgningsfristen er udløbet.

  Vejledning til ansøgning (pdf)

 • Målgruppebeskrivelse
  Målgruppebeskrivelsen er udarbejdet som et bilag til puljevejledningen for at hjælpe ansøgerne til at vurdere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i kommunen, som kan indgå i projektet.

  Målgruppebeskrivelsen (pdf)

Sidst opdateret 11/01 2019