Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Social støtte i overgang til og fastholdelse i job > Få støtte til at hjælpe udsatte ledige i job

Søg om støtte til at hjælpe udsatte ledige i job

Socialstyrelsen tilbyder gratis støtte til at implementere indsatsen ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job” til kommuner, der ønsker at hjælpe udsatte ledige med en helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på både trivsel og beskæftigelse. Ansøgningsfristen er 7. september 2022.

Socialstyrelsen tilbyder støtte til at implementere 'Social støtte i overgang til og fastholdelse i job'.

'Social støtte i overgang til og fastholdelse af job' er afprøvet og har vist positive resultater. Det har vist sig at ved at arbejde recovery-orienteret samt at koble social støtte og beskæftigelsesindsats, så får flere udsatte borgere et helt almindeligt job og flere kommer i støttet beskæftigelse. Desuden har indsatsmodellen vist, at flere udsatte borgere fik bedre trivsel.

I 'Social støtte i overgang til og fastholdelse af job' arbejder socialforvaltningen og jobcenteret tæt sammen. Udsatte ledige får en helhedsorienteret og tværfaglig opstart, en samlet plan og hjælpes hurtigt ud på en arbejdsplads, der passer til den enkeltes ønsker og ressourcer. Sideløbende med beskæftigelsesindsatsen ydes intensiv social støtte efter metoden Critical Time Intervention (CTI), der har et recovery-orienteret afsæt.

Læs mere i 'Guide - Social støtte i overgang til og fastholdelse i job' 

Ved at implementere indsatsen 'Social støtte i overgang til og fastholdelse i job' får kommunerne mulighed for:

  • At hjælpe flere udsatte ledige i job.
  • At udvikle den relationelle koordinering imellem social- og beskæftigelsesindsatsen.
  • At udvikle en recovery-understøttende kultur i egen kommune.
  • At arbejde med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af social- og beskæftigelse.
  • At få medarbejdere uddannet i den evidensbaseret og recovery-orienteret CTI-metode.

Hvem kan søge?

Socialstyrelsen tilbyder hjælp og støtte til kommuner, der ønsker at implementere 'Social støtte i overgang til og fastholdelse i job' samt få kompetenceudvikling af medarbejdere i CTI-metoden. Implementeringsstøtten tilbydes i perioden ultimo 2022 – ultimo 2024 til 10-12 kommuner.

Implementeringsstøtten tilbydes kommuner, der ønsker at arbejde med den evidensbaserede og socialfaglige CTI-metode til at bygge bro mellem kommunens sociale indsatser og beskæftigelsesindsatser samt udvikle et fælles recovery-orienteret mindset. 

Kommuner, som får tildelt implementeringsstøtte, tilbydes et forløb, der tilpasses til den enkelte kommune.

Hvordan søger man? 

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail: socialstoette@socialstyrelsen.dk 

Hent ansøgningsskema her (word)

Læs mere i vejledningen til ansøgningen (pdf) 

Spørgsmål kan rettes til eller til Louisa Prehn-Jacobsen på tlf. 41 93 24 74.

Ansøgningsfristen er den 7. september 2022.

Sidst opdateret 17/08 2022