Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Sekretariat for nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Sekretariat for nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Socialstyrelsen har af Nordisk Ministerråd fået til opgave at varetage sekretariatsbetjeningen for et nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i perioden 2017-2018.

Projektperiode:

2017 - 2018

Målgruppe:

Målgruppen for netværket er myndigheder og offentlige institutioner i de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland. Netværket skal derudover samarbejde med frivillige organisationer.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen har af Nordisk Ministerråd fået til opgave at varetage sekretariatsbetjeningen for et nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i perioden 2017-2018.

Formål:

Sekretariatsfunktionen består af følgende opgaver: I.) Oprettelse af nordiske netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. II.) Planlægning og afholdelse af et årligt netværksseminar i 2017 og 2018. III.) Understøtte netværkets interne og eksterne kommunikation. Netværket har to formål: Netværket skal bidrage til at styrke indsatser for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Netværket skal derudover sikre, at medlemmerne af netværket får adgang til viden om nordiske og udenlandske initiativer, som kan inspirere og indgå i nationale og lokale overvejelser om initiativer på feltet. Netværket skal give medlemmerne mulighed for at udveksle information om nationale og lokale initiativer samt træffe andre aktører i Norden med henblik på at udveksle erfaringer og drøfte mulige samarbejder”.

Dokumentation og evaluering:

Det bliver ikke foretaget nogen evaluering.

Kontakt:

Kirstina Stenager
50 81 09 30
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 01/09 2017