Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Sekretariat for nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Sekretariat for nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Socialstyrelsen har af Nordisk Ministerråd fået til opgave at fortsætte sekretariatsbetjeningen for et nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i perioden 2019-2020.

Projektperiode:

2019 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen for netværket er myndigheder og offentlige institutioner i de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen har varetaget sekretariatsbetjeningen for et nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i perioden 2017-2018. Denne opgave har Socialstyrelsen, af Nordisk Ministerråd, fået til opgave at fortsætte i perioden 2019-2020.

Formål:

Sekretariatsfunktionen består af følgende opgaver: 1) Planlægning og afholdelse af et årligt netværksseminar i 2019 og 2020. 2) Understøtte netværkets interne og eksterne kommunikation. 3) Inkludere frivillige organisationer på området i nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Netværket har to formål: 1) Netværket skal bidrage til at styrke indsatser for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. 2) Netværket skal derudover sikre, at medlemmerne af netværket får adgang til viden om nordiske og udenlandske initiativer, som kan inspirere og indgå i nationale og lokale overvejelser om initiativer på feltet. Herunder skal netværket give medlemmerne mulighed for at udveksle information om nationale og lokale initiativer samt træffe andre aktører i Norden med henblik på at udveksle erfaringer og drøfte mulige samarbejder.

Dokumentation og evaluering:

Det bliver ikke foretaget nogen evaluering.

Kontakt:

Kirstina Stenager
50 81 09 30
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 18/02 2019