Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Partnerskaber om udsatte grupper

Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Projektet skal understøtte og skabe viden om, hvordan offentlige og frivillige initiativer i samarbejde kan skabe gode rammer for, at udsatte grupper inkluderes i lokalsamfundet og får mulighed for at indtage en selvstændig rolle, hvor deres styrker og ressourcer synliggøres og sættes i spil.

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Målgruppe er primært udsatte borgere, der har et begrænset netværk og ikke deltager i civilsamfundets fællesskaber, men også andre borgere, som ønsker at engagere sig og stille ressourcer til rådighed i lokale fællesskaber.

Baggrund for projektet:

Netværk og opbyggelse af relationer kan bidrage til at skabe positive forandringer for udsatte borgere og understøtte etablering af en meningsfuld tilværelse, hvor egne ressourcer synliggøres og styrkes. Disse netværk kan bl.a. opstå og udvikles gennem frivillige fællesskaber og aktiviteter.

Formål:

Projektet skal understøtte og udvikle steder/rum/arenaer, hvor der arbejdes bevidst med, at mennesker kan mødes på tværs af sociale miljøer og skabe frivillige sociale netværk på tværs af sociale skel på en sådan måde, at de involverede borgere får de bedst mulige betingelser for at etablere en selvstændig og meningsfuld hverdag.

Dokumentation og evaluering:

En evaluering skal skabe mere viden om, hvordan udsatte borgere motiveres til og får mulighed for at deltage i frivillige sociale fællesskaber på tværs af sociale skel, samt hvilke positive effekter de udsatte borgere kan opnå ved at deltage i frivillige fællesskaber, samt hvordan en frivillighed som har fokus på, at alle skal kunne deltage styres, organiseres og understøttes.

Finansiering:

6,4 mio. kr. afsat i satspuljeaftalen for 2015.

Kontakt:

Lise Poulsen
+45 41 93 25 99
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 06/07 2017