Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark

Overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark

Initiativet skal sikre, at udsatte grønlændere modtager en koordineret og helhedsorienteret indsats, så de i højere grad benytter sig af de sociale tilbud kommunen har, og på lang sigt at antallet af udsatte grønlændere i Danmark nedbringes.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen for ansøgningspuljen er herboende, socialt udsatte grønlændere, herunder nytilflyttede grønlændere med behov for en særlig og intensiv indsats i en begrænset periode.

Baggrund for projektet:

I satspuljeaftalen for 2017 er der afsat midler til effektiv støtte til udsatte grønlændere i Danmark. Som en del af disse initiativer er der afsat 18,6 mio. kr. til initiativet "Overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark".

Formål:

At udvikle og afprøve en indsats, som kombinerer peer-støtte og Critical Time Intervention metoden (CTI) til 120-150 udsatte grønlændere for at borgerne kan opnå og fastholde en længevarende kontakt til det kommunale hjælpesystem og derved opnå bedre resultater af den generelle sociale indsats, som kommunerne tilbyder.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres med henblik på at belyse virkning af indsatsen for målgruppen, implementering af indsatsen hos projektleverandørerne og omkostninger forbundet med drift og etablering af indsatsen.

Samarbejdsparter:

Kommunen skal indgå et samarbejde og udarbejde en samarbejdsaftale med en eller flere civilsamfundsorganisationer i Danmark, der har erfaringer med at arbejde med målgruppen af udsatte grønlændere.

Finansiering:

Satspuljeaftalen for 2016.

Kontakt:

Lise Barlch
25 62 41 53
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 05/09 2017