Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Behandlingstilbud i forb. med vold

Øget viden om behandlingstilbud til voldsudøvere, voldsudsatte og deres børn

Socialstyrelsen foretager en mindre analyse af Dialog mod Volds behandlingstilbud til den voldsramte familie og får viden fra Mødrehjælpen om Mødrehjælpens behandlingstilbud til voldsudsatte kvinder og børn med afsæt i Mødrehjælpens egne opgørelser

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Den primære målgruppe for Socialstyrelsens indsats er Dialog mod Vold og Mødrehjælpen. Den sekundære målgruppe er voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd og deres eventuelle børn, der modtager et tilbud hos hhv. Dialog mod Vold eller Mødrehjælpen.

Baggrund for projektet:

Som en del af Satspuljeaftalen i 2016 fik Socialstyrelsen til opdrag at yde processtøtte til Dialog mod Vold og Mødrehjælpen i perioden 2016-2018 med fokus på finansiel forankring af organisationernes behandlingstilbud uden statslige midler og at tilvejebringe bedre data på området. I forbindelse med Satspuljeaftalen i 2017 har Dialog mod Vold og Mødrehjælpen modtaget fuld statslig finansiering af deres behandlingstilbud for perioden 2017-2019. Socialstyrelsens arbejde videreføres med fokus på viden om behandlingstilbuddene.

Formål:

Formålet er at få øget viden om voldsudsatte og voldsudøvende kvinder, mænd og deres evt. børn, som kan kvalificere og forbedre indsatsen overfor målgruppen. Socialstyrelsen foretager derfor en mindre analyse af Dialog mod Volds behandlingstilbud til den voldsramte familie med afsæt i Dialog mod Volds eksisterende data. Derudover er Socialstyrelsen i dialog med Mødrehjælpen om viden om deres behandlingstilbud ’Ud af voldens skygge’ til voldsudsatte kvinder og børn med afsæt i Mødrehjælpens egne løbende opgørelser.

Dokumentation og evaluering:

Der foretages en mindre analyse af Dialog Mod Volds behandlingstilbud.

Kontakt:

Kirstina Stenager
+45 50 81 09 30
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 30/01 2019