Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Modning af MOVE til grupper

Modning af MOVE som gruppebehandling til unge mellem 15 og 25 år

Initiativet skal udvikle effektiv rusmiddelbehandling i grupper, så unge opnår stoffrihed og fastholder stoffrihed efter endt behandling.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år med behandlingskrævende forbrug af illegale rusmidler, der er i målgruppen for ambulant stofmisbrugsbehandling efter § 101 i Serviceloven.

Baggrund for projektet:

Som en del af udspillet ’Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen’ (Stofmisbrugspakken) blev der i 2014 – 2018 gennemført en randomiseret metodeafprøvning i ’Metodeprogrammet’. Undersøgelser viser bemærkelsesværdig god effekt af metoden MOVE for unge mellem 15 og 25 år i ambulant individuel rusmiddelbehandling. Metoden består af motiverende samtaler og kognitiv adfærdsterapi, i samspil med en række strukturelle elementer der består af f.eks. sms-påmindelser, skriftlig status, gavekort og opfølgning. Metoden formår at fastholde en høj andel af unge i behandling i den periode, de har et behandlingsbehov, og væsentligt højere andele af de unge opnår stoffrihed og fastholder stoffrihed efter endt behandling, end det almindeligvis gør sig gældende. Metoden øger desuden de unges trivsel og tilknytning til uddannelse og beskæftigelse og mindsker kriminalitet og opmærksomhedsproblemer. Udover individuel behandling tilbyder mange kommuner gruppebehandling – og efterspørger effektive metoder hertil. Gruppebehandling ses som en del af et varieret behandlingstilbud og kan muligvis gennemføres med færre ressourcer.

Formål:

Formålet med initiativet er at videreudvikle og modne MOVE på rusmiddelområdet, så metoden også kan anvendes til gruppebaseret rusmiddelbehandling, for ligeledes i den behandlingsform at mindske frafald og øge behandlingseffekten. Initiativet skal desuden sikre, at MOVE som gruppebehandling er tilstrækkeligt belyst til, at en egentlig afprøvning og undersøgelse af metodens effekt kan sættes i gang efterfølgende.

Dokumentation og evaluering:

I projektet udarbejdes en metodebeskrivelse af MOVE som gruppebehandling til unge i rusmiddelbehandling. Desuden udarbejdes en ekstern evaluering af metodens implementering, resultater og økonomi.

Finansiering:

Initiativet finansieres af udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP). For perioden 2019 – 2021 er der i alt afsat 8,7 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmøntes i 3. kvartal 2019.

Kontakt:

Lone Kæstrup
41 74 00 16
Voksne
Sidst opdateret 13/01 2022