Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Implementering af retningslinjer for stofmisbrugsbehandling

Implementering af nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen understøtter implementeringen af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Implementeringen understøttes konkret af formidlingsaktiviteter, task force forløb, implementeringsredskaber, en borgerrettet ud gave af retningslinjerne samt opdatering og videreudvikling af retningslinjerne.

Projektperiode:

2016 - 2021

Målgruppe:

Beslutningstagere, ledere og medarbejdere i den kommunale sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen udgav i starten af 2016 nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Formål:

Implementering af de nationale retningslinjer har til formål at sikre, at kommunerne benytter de nationale retningslinjer som grundlag for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den sociale stofmisbrugsbehandling og arbejder i overensstemmelse hermed.

Dokumentation og evaluering:

Der opsamles løbende erfaringer med implementering af de nationale retningslinjer, som benyttes i det videre arbejde med implementering af retningslinjerne.

Kontakt:

Hanne Ramsbøl
+ 45 72 42 37 00
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 14/04 2021