Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Handlingsplan for indsats til borgere med senfølger

Handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

Handlingsplanen består af en række initiativer, som samlet har til formål at sikre, at voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn eller unge, får bedre hjælp. Socialstyrelsen står for at udmønte initiativerne, der bl.a. skal være med til at forbedre samarbejdet mellem behandlingstilbuddene på området, opkvalificere medarbejdere i kommunerne, sikre et brugerperspektiv i initiativerne og støtte civilsamfundstilbud på senfølgeområdet.

Projektperiode:

2021 - 2022

Målgruppe:

Handlingsplanen har til formål at styrke indsatsen for voksne, der har senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.

Baggrund for projektet:

Seksuelt misbrug af børn og unge er et alvorligt svigt, der kan have store konsekvenser for den enkelte på både kort og lang sigt. Mange udvikler senfølger, som kan have indgribende konsekvenser og skabe et behov for hjælp og støtte i voksenlivet. Handlingsplanen er sat i værk for at sikre bedre hjælp til vokse med senfølger og består af en række initiativer, som Socialstyrelsen udmønter i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere og leverandører. Handlingsplanen er bl.a. baseret på en analyse af indsatsen til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, som PwC har foretaget.

Formål:

Det overordnede formål med handlingsplanen er at sikre voksne med senfølger en bedre og mere koordineret hjælp. Handlingsplanen består af tre spor, der har hvert sit formål: Indsatsspor 1 skal skabe grundlag for et styrket samarbejde og større sammenhæng mellem behandlingstilbuddene på området, så voksne med senfølger kan få den rette koordinerede behandlingsindsats. Det gøres gennem etablering af tre samarbejdsfora mellem de tre Centre for Seksuelt Misbrugte og psykiatrien i de regioner, centrene ligger i. Indsatsspor 2 har til formål at udbrede viden til at støtte fagprofessionelle i at opspore og møde voksne med senfølger. Konkret udarbejdes en håndbog, to korte film, en række podcasts og der afholdes en konference samt en række temadage. Indsatsspor 3 har til formål at styrke brugerperspektivet i initiativerne og støtte civilsamfundstilbud på området.

Dokumentation og evaluering:

I indsatsspor 1 understøtter Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen arbejdet med at udarbejde et kommissorium og fastsætte målsætninger for samarbejdet i de tre samarbejdsfora. På baggrund af kommissoriet og de fastlagte målsætninger gennemfører Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen en evaluering, der skal samle op på erfaringerne fra de tre samarbejdsfora.

Kontakt:

Kirstina Stenager
50 81 09 30
Voksne
Sidst opdateret 21/01 2022