Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer

Evaluering af forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer

Socialstyrelsen evaluerer forsøg med udgående indsatser for unge med rusmiddelproblemer på ungdomsuddannelser med henblik på formidling af resultaterne til kommuner, der ikke deltager i projektet.

Projektperiode:

2012 - 2016

Målgruppe:

Målgruppen for forsøget er unge, der er indskrevet på erhvervsskole eller produktionsskole, og som har et problematisk forbrug af primært hash.

Baggrund for projektet:

Ifølge en dansk screeningsundersøgelse er op mod 1/3 af erhvervsskoleeleverne udsatte unge, der har brug for særlige indsatser (Katznelson, 2007). Disse unge har af mange forskellige grunde trivselsproblemer og risikerer derfor at falde fra uddannelsen. Også på produktionsskoler har en betydelig del af eleverne trivselsproblemer, herunder problematisk forbrug af hash. I misbrugsbehandlingsregi er der gode erfaringer med at tilbyde gruppeforløb til unge med rusmiddelproblemer.

Formål:

Formålet med puljen er, at unge på erhvervs- og produktionsskoler får tilbud om at deltage i et gruppeforløb på uddannelsesinstitutionen, så de: 1) Bliver bedre til at reducere/håndtere forbruget af rusmidler, 2) I højere grad bliver i stand til at mestre sociale og faglige udfordringer, og 3) Får bedre betingelser og forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Den rusmiddelorienterede del af indsatsen skal arbejde med målgruppens viden, erkendelse og handlemuligheder i forhold til reduktion/ophør med det problematiske forbrug. Den sociale del af indsatsen skal arbejde med forbedringer af målgruppens vanskeligheder i forhold til fx uddannelse, bolig, økonomi, relation til forældre og øvrige netværk.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen gennemfører en virkningsevaluering, hvis formål er at få en måling af indsatsens effekt samt en forståelse af, hvilke faktorer der påvirker indsatsen.

Samarbejdsparter:

Følgende kommuner deltager i projektet: Brøndby, Lolland, Odense, Silkeborg, Tårnby, Vesthimmerland.

Kontakt:

Malou Peterson Porst
+45 41 93 25 11
Voksne med sociale problemer
Sidst opdateret 28/06 2017