Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Udarbejdelse af nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

Udarbejdelse af nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

De nationale retningslinjer skal give kommunerne et fælles grundlag for arbejdet på hjemløshedsområdet. De skal derfor præsentere relevant lovgivning og aktuelt bedste viden fra forskning og praksis på hjemløshedsområdet. Retningslinjerne forventes offentliggjort medio 2020.

Projektperiode:

2018 - 2020

Målgruppe:

De nationale retningslinjer skal målrettes kommunale beslutningstagere og planlæggere samt ledere og medarbejdere både på myndighedsniveau samt leverandørniveau. Retningslinjerne tager udgangspunkt i ETHOS (den europæiske hjemløshedsklassifikation) tilpasset danske forhold. En målgruppedefinition som ligeledes anvendes i VIVE’s hjemløshedstællinger.

Baggrund for projektet:

Som en del af ”Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed” fra oktober 2017 skal der udarbejdes nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed. Siden Hjemløsestrategiens igangsættelse i 2009 er der opbygget en stærk viden om en virksom tilrettelæggelse af indsatsen og sammenhængen til de områder, som indsatsen mod hjemløshed omfatter. Der er dog brug for at understøtte implementeringen af virksomme indsatser og metoder på hjemløshedsområdet, ligesom der er behov for en større indsats for at forebygge hjemløshed. De nationale retningslinjer skal blandt andet indeholde en beskrivelse af relevant lovgivning vedrørende indsatser til borgere i hjemløshed. Derudover vil retningslinjerne bygge på aktuelt bedste viden fra forskning og praksis om virksomme indsatser. I retningslinjerne vil der blive skelnet mellem henholdsvis lovbestemte forpligtelser for kommunerne og anbefalinger til god praksis.

Formål:

Udarbejdelsen af nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed skal give et fælles grundlag for arbejdet på hjemløshedsområdet samt give kommuner og andre aktører et redskab til tilrettelæggelsen af indsatsen.

Dokumentation og evaluering:

Retningslinjerne tager bl.a. udgangspunkt i eksisterende evalueringer.

Samarbejdsparter:

Følgende parter indgår i en nedsat arbejdsgruppe i Socialstyrelsen, som udarbejder retningslinjerne: KL, Danske Regioner, Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse (SBH), SAND – De hjemløses landsorganisation, Rådet for Socialt Udsatte, Projekt Udenfor, Kofoeds Skole, VIVE, Faggruppen Hjemløshed under Dansk Socialrådgiverforening, Holstebro Kommune, Hjemløseenheden og SundhedsTeamet begge i Københavns Kommune, FADD – Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge, Social- og Indenrigsministeriets departement, Ankestyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kontakt:

Christina Skøtt-Christensen
22 47 15 10
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 21/02 2020