Forside > Projekter og initiativer > Voksne > CTI for kvinder på krisecenter

CTI for kvinder på krisecenter

Projektet afprøver metoden CTI (Critical Time Intervention) over for kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter.

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter, og hvis handlekommune deltager i projektet. Projektets sekundære målgruppe er kvindernes børn.

Baggrund for projektet:

Regeringen har med de sociale 2020-mål fastsat mål om, at andelen af kvinder, der har behov for at tage ophold på et kvindekrisecenter mere end én gang, skal nedbringes med 30 pct., så andelen i 2020 højst udgør 25 pct. For at forebygge, at kvinder har brug for gentagne ophold på krisecenter, styrkes indsatsen over for målgruppen. Den koordinerende rådgivning til kvinder, der fraflytter et krisecenter (Servicelovens § 109 stk. 7) udvides og styrkes pr. 1. juli 2015 og forventes derfor i højere grad at kunne bidrage til, at kvinder, der fraflytter et krisecenter, får den nødvendige støtte til at etablere sig i et liv uden vold. Projektet afprøver CTI-metoden som en konkret og systematisk metode til at yde koordinerende rådgivning til kvinder, der fraflytter et krisecenter, efter Servicelovens § 109 stk. 7.

Formål:

Projektets formål er dels, at voldsudsatte kvinder på kvindekrisecenter får bedre muligheder for at etablere et liv uden vold, dels at reducere kvindernes skadevirkninger af vold. Gevinsterne på kort sigt forventes at være bl.a. reduceret udsættelse for partnervold, en stabil boligsituation, en bevaret eller styrket tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse og øget brug af de støtteforanstaltninger, som kvinden og hendes eventuelle børn har brug for. Det er et mål for CTI-indsatsen, at ansvaret for borgerens fremtidige støtte er overdraget til borgeren selv og til det støttenetværk, som er blevet etableret gennem CTI-forløbet.

Dokumentation og evaluering:

En ekstern evaluator foretager en implementerings- og en effektevaluering af projektet. Derudover vil der blive foretaget en økonomisk analyse af projektet. Den samlede evaluering vil være færdig ultimo 2018.

Samarbejdsparter:

Aalborg, Randers, Odense og Københavns kommuner deltager i projektet. Projektet evalueres af Deloitte.

Finansiering:

Som en del af satspuljeaftalen for 2015-2018 er der afsat 21,3 mio. kr. til initiativet.

Kontakt:

Gráinne C. Stevenson
+45 50 81 09 10
Center for udsatte voksne
Sidst opdateret 29/01 2018