Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper til mennesker med stofmisbrug

Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper til mennesker med stofmisbrug

En del mennesker med stofmisbrug, der succesfuldt har afsluttet deres behandling, oplever efterfølgende tilbagefald. International forskning har vist, at SMART Recovery konceptet, faciliterende selvhjælpsgrupper, kan støtte brugerne i at fastholde deres stoffrihed også på sigt.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Målgruppen er personer, som har været i stofmisbrugsbehandling og som ønsker støtte og netværk med henblik på at fastholde deres behandlingsresultater. Målgruppen kan også omfatte personer i stabil substitutionsbehandling uden brug af illegale rusmidler.

Baggrund for projektet:

I oktober 2012 blev der lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet ”Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen”, den såkaldte stofmisbrugspakke. Udspillet indeholder en række initiativer målrettet den sociale stofmisbrugsbehandling. Stofmisbrugspakken skal samlet set bidrage til at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har en dokumenteret effekt for borgerne. Samtidig er formålet at sikre fokus på en helhedsorienteret social indsats og opfølgning på den enkelte borger. Denne ansøgningspulje vedr. SMART Recovery selvhjælpsgrupper indgår som et af flere initiativer i stofmisbrugspakken.

Formål:

Formålet med initiativet, er at oprette SMART Recovery selvhjælpsgrupper for borgere med stofmisbrug, som er stoffrie eller i stabil substitutionsbehandling uden sidemisbrug. Målet er, at flere kan opretholde deres behandlingsresultater. Grupperne faciliteres af frivillige, men der gives via puljen bl.a. tilskud til lønnede koordinatorer for selvhjælpsgrupper lokalt. Et væsentligt krav i afprøvningen er, at selvhjælpsgrupperne skal følge metoden SMART Recovery, og at alle de frivillige derfor skal uddannes i metoden.

Dokumentation og evaluering:

Projekterne dokumenterer løbende deres indsats. Der vil forelægge en evaluering af projektets effekter ultimo 2016.

Samarbejdsparter:

SMART Recovery afprøves i perioden 2013-2016 i et samarbejde mellem fem frivillige organisationer og ti kommuner, hhv. Medmisbrug og Faaborg-Midtfyn kommune, Vælg Friheden og Esbjerg kommune, SMART Pilot og København og Frederiksberg kommuner, Frivillighuset Varde og Varde kommune, samt Frise og Aarhus, Tønder, Halsnæs, Lyngby-Taarnbæk og Gladsaxe kommuner.

Mere information:

Stofmisbrugspakken

Kontakt:

Christina Lykke Kaldahl
+45 91 37 02 81
Voksne med sociale problemer
Sidst opdateret 12/12 2016