Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Gruppebehandling ved misbrug

Afprøvning af model for gruppebehandling ved misbrug af hash og centralstimulerende stoffer

Udvikling og afprøvning af en gruppebehandlingsmodel til borgere med misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer. Modeludviklingen sker med udgangspunkt Københavns kommunes erfaringer. Modellen evalueres og udbredes efterfølgende til andre af landets kommuner.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Målgruppen for gruppebehandlingen er borgere med misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer, der har et ønske om at reducere eller stoppe deres forbrug og som kan profitere af et gruppeforløb.

Baggrund for projektet:

En del af borgere med misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer er karakteriseret ved at være mindre belastet end borgere med misbrug af heroin. Den lavere belastning giver sig blandt andet udtryk ved at hovedparten af disse borgere er i arbejde eller under uddannelse. Undersøgelser har vist, at denne gruppe oplever de største barrierer i forhold til at opsøge behandling. Til denne gruppe er der udviklet en ny behandlingsmodel inspireret af Københavns kommunes Hash og Kokainprojekt med korterevarende gruppebehandling. Modellen udvikles og afprøves i samarbejde med to kommuner.

Formål:

Projektet har to niveauer. Et borgerniveau og et projektniveau. For borgerniveauet er formålet, at de borgere, som deltager i gruppeforløbene, reducerer deres stofforbrug og forbedrer deres sociale og psykiske tilstand. For projektniveauet er formålet at udvikle en model, som kan anvendes af alle landets kommuner, når projektperioden er overstået.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres løbende registrering af modellens resultater ved hjælp af ASI. Fokus er udviklingen i stofforbrug, samt social og psykisk velbefindende. Projektkommunerne gennemfører registreringen og opfølgningen. Center for Rusmiddelforskning analyserer de indsamlede data, som sammenholdes med publicerede resultater for andre behandlingsmodeller, der tilbydes til borgere med misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer.

Samarbejdsparter:

Center for Rusmiddelforskning

Finansiering:

Der er afsat 8 mio. kr. i perioden 2013-2016.

Kontakt:

Bjarke Nielsen
+45 41 74 00 23
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 06/07 2017