Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > Udbredelse af MOVE

Udbredelse af MOVE - rusmiddelbehandling til unge

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og uddannelse til kommuner, der vil arbejde med en ny metode, MOVE, der har vist bemærkelsesværdig god effekt i rusmiddelbehandling af unge mellem 15-25 år.

Projektperiode:

2019 - 2023

Målgruppe:

Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år med et behandlingskrævende forbrug af rusmidler, der er i målgruppen for ambulant behandling efter § 101 i serviceloven.

Baggrund for projektet:

MOVE er den mest effektive af fire metoder, som blev afprøvet i Metodeprogrammet i perioden 2014-2018 i ni kommuner. Effektevalueringer viser, at metoden fastholder en høj andel af unge i behandling i den periode, de har et behandlingsbehov, og at en væsentligt højere andel af de unge opnår stoffrihed og fastholder stoffrihed efter endt behandling, end det almindeligvis gør sig gældende. MOVE øger desuden de unges trivsel og tilknytning til uddannelse og beskæftigelse og mindsker kriminalitet og opmærksomhedsproblemer. Desuden viser en økonomisk evaluering, at MOVE er økonomisk rentabel, og en implementeringsanalyse peger på, at der er sket et kompetenceløft blandt de behandlere, der arbejder med metoden. MOVE består af motiverende samtaler og kognitiv adfærdsterapi, i samspil med en række strukturelle elementer som udredning med UngMap, sms-påmindelser, behandlingsplan, skriftlig status, gavekort og opfølgningsbehandling.

Formål:

Formålet med initiativet er at udbrede MOVE til flere kommuner, så endnu flere unge får gavn af metoden, herunder fastholdes i rusmiddelbehandling, opnår stoffrihed og fastholder behandlingsresultater på sigt.

Dokumentation og evaluering:

Udbredelsesprojektet følges på basis af udvalgte data fra kommunernes indberetninger.

Finansiering:

Initiativet finansieres af Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) som en del af satspuljen.

Mere information:

Der er åbnet for en ny ansøgningsrunde 17. juni med ansøgningsfrist 24. september 2021

Læs mere om ansøgningsrunden og hvordan I søger

Socialstyrelsen har udgivet en række materialer om MOVE. Du kan få en introduktion i vores webtema (2019), hvor der også er adgang til en introfilm, pjece, evalueringer mv.

Få mere at vide om MOVE i webtemaet


Kontakt:

Stine Kjær
+45 41 93 25 68
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 17/06 2021