Gå til indhold

SSP-uddannelsens tilvalgsmodul 3: 'Udvikling af sociale interventioner'

Tilvalgsmodul 3 sætter fokus på udviklingen af sociale interventioner indenfor kriminalitets- og risikoforebyggelse. Modulet er henvendt til SSP-konsulenter, SSP-medarbejdere eller ledere med funktion i SSP-indsatsen på et koordinerende og strategisk niveau, og klæder deltagerne på til at styrke SSP-indsatsen i egen kommune. Kurset er gratis og afholdes i efteråret 2022.

Socialstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse, som har til formål at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang på tværs af myndighederne. Uddannelsen, der består af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler, giver bred opkvalificering til dig, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt børn og unge.

Læs mere om rammen for SSP-samarbejder

Læs mere om SSP-uddannelsen

På tilvalgsmodul 3 sættes fokus på udvikling af interventionsdesign, og hvordan dette kan bruges løsningsorienteret i forhold til kriminalitetsproblematikker og anden risikoadfærd blandt unge. Modulet er henvendt til SSP-konsulenter, SSP-medarbejdere eller ledere, hvis primære funktion er i SSP-samarbejdet og er koordinerende i forhold til SSP-opgaver. 

 

Modulets indhold

Interventioner kan betragtes som betydelige udefra kommende påvirkninger overfor kriminalitetstruede børn- og unge. Interventioner kan i særlige situationer være nødvendige for at forhindre et bestemt udfald eller for at ændre en udvikling. Gennem adfærds- og praksisteori belyses de udefrakommende påvirkninger, reaktioner og konsekvenser heraf.

Tilvalgsmodul 3 vil introducere en række adfærds- og praksisteorier fra det interventionsfaglige område, og vil:

 • Give deltageren viden og teoretisk forståelse for, hvornår og hvordan en intervention iværksættes bedst muligt
 • Gøre deltageren i stand til at håndtere en konkret problemstilling igennem arbejdet med en konkret case
 • Styrke deltagerens evne til selvstændigt at igangsætte og gennemføre tværfagligt samarbejde

Der lægges vægt på analytiske og metodiske aspekter af de strategiske perspektiver i det sociale arbejde.

Lektor Jakob Demant fra Sociologisk institut ved Københavns Universitet står for undervisningen.

Casearbejde

På modulet får deltagerne til opgave at udvikle et interventionsdesign med afsæt i en case fra egen kommune eller kreds. Som deltager vil du skulle udvælge en case, der er relevant og eksemplarisk for udfordringer, der ses i kredsens kommuner, således at casens erfaringer kan inspirere til indsatser i SSP-samarbejdet. Denne case kan også afspejle en tværgående udfordring blandt flere kommuner. Case udvælgelsen kan med fordel kvalificeres i samarbejde med dine kollager forud for modulet. Ligesom der er lagt op til, at du arbejder med casen mellem undervisningsdagene.

Du forventes at afsætte tid til forberedelse og casearbejde forud for, -samt mellem undervisningsdagene.

Modulet er struktureret over seks følgende trin:

  1. Definition af den ønskede adfærd for en specifik målgruppe: Casen udvælges og kvalificeres i samarbejde med underviser, Jakob Demant.

  2. Analyse af barrierer for den ønskede adfærd: På baggrund af kvalitativ dataindsamling foretages en barriereanalyse.

  3. Identificering af interventionsfunktion og –teknikker: Det identificeres, hvilke relevante interventionsfunktioner og –teknikker, som interventionen skal bygge på.

  4. Idéudvikling af mulige interventioner: Kreativt arbejde med idéudvikling af potentielle interventionsdesign.

  5. Design og pilottest af interventioner: Færdigudvikling af interventionen, herunder afstemning med målgruppepræmissen og etiske, samt pilottest af interventionen.

  6. Realisering af interventionen: Interventionsdesignet præsenteres for de øvrige kursister.

 

Deltagermålgruppe

Tilvalgsmodul 3 henvender sig til dig, der er SSP-konsulent, SSP-medarbejder eller leder, og har SSP-samarbejdet som din primære funktion og/eller er koordinerende i forhold til SSP-opgaver.

Kurset forudsætter en grundlæggende analytisk og metodisk forståelse for strategiske perspektiver i det sociale arbejde.

Tilvalgsmodul 3 bygger til dels oven på indhold i grundmodul samt tilvalgsmodul 1 og 2, men det er ikke en forudsætning for at deltage i modul 3, at du har gennemført disse.Afholdelse i efteråret 2022

Tilvalgsmodulet afvikles i efteråret 2022 og forløber over tre undervisningsdage: D. 30. september, 24. oktober og 22. november 2022. Alle dage fra kl. 9.00 til 16.00.

(OBS. Dato for afvikling af anden undervisningsdag er ændret fra d. 17. oktober til den 24. oktober.)

De to første undervisningsdage afholdes i Odense, den tredje afholdes i København.

 

Tilmelding

Det er gratis at deltage.

Forlænget tilmeldingsfrist: Den 15. september 2022 kl. 12.00. Du vil senest den 16. september få besked om, hvorvidt du tildeles en plads på tilvalgsmodulet.

Hvis kurset overtegnes, vil pladserne fordeles efter hensyn til, at flest mulige kredse får mulighed for at deltage.

Tilmeld dig

Sidst opdateret 09/09 2022