Gå til indhold

SSP-uddannelsens tilvalgsmodul 2: 'Hvad virker (ikke) i forebyggelsen?'

Tilvalgsmodul 2 sætter fokus på, hvad der virker – og ikke virker – i forebyggelsen af kriminalitet og risikoadfærd. Modulet er henvendt til SSP-konsulenter og SSP-medarbejdere med funktion i SSP-samarbejdet på et strategisk, koordinerende og udførende niveau. Modulet er gratis og afholdes i efteråret 2022. Tilmeld dig nederst på siden.

Tilvalgsmodul 2 er et af flere moduler på SSP-uddannelsen. Uddannelsen har overordnet til formål at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde samt understøtte en fælles tilgang på tværs af myndighederne. På tilvalgsmodul 2 sættes fokus på, hvad der (ikke) virker i forebyggelsen.

Læs mere om rammen for SSP-samarbejder

Læs mere om SSP-uddannelsen

Indhold

Tilvalgsmodul 2 giver en grundlæggende indføring i virksom forebyggelse af kriminalitet og risikoadfærd.

Modulet introducerer en række principper for forebyggelse og vurdering af effekter, der:

  • Giver forståelse for de overvejelser, der nødvendigvis må gå forud for gennemførslen af en konkret forebyggelsesindsats
  • Gør deltageren i stand til at analysere konkrete problemstillinger og handle på baggrund af analysen
  • Giver et grundlag for kvalificering af egen praksis
  • Gør deltageren i stand til at vurdere evalueringer af konkrete forebyggelsesindsatser kritisk

Modulet beskæftiger sig med seks temaer under den fælles overskrift ”Hvad virker (ikke) i forebyggelsen?”:

  1. Årsager til risikoadfærd
  2. Risiko- og beskyttelsesfaktorer: Hvad ved vi om dem, og hvad kan de bruges til?
  3. Den evidensbaserede indsats
  4. Hvad er målet med forebyggelse – og hvordan det hænger sammen med årsagsforklaringer?
  5. Konkrete forebyggende indsatser: Hvor godt virker de?
  6. Hvordan kan dette bruges i praksis?

Lektor Lars Holmberg fra Københavns Universitet står for undervisningen.

Deltagermålgruppe

Tilvalgsmodul 2 henvender sig til bredt til SSP-konsulenter og SSP-medarbejdere, der beskæftiger sig med SSP-samarbejdet på et strategisk, koordinerende og udførende niveau.

Det er en forudsætning for deltagelse, at du har en arbejdsfunktion i SSP-samarbejdet, samt at deltagelse sker efter aftale med egen leder.

Afholdelse i efteråret 2022

Tilvalgsmodulet afvikles i efteråret 2022 og forløber over to undervisningsdage: 15. og 16. september 2022 fra kl. 9.00 til 16.30.

Begge undervisningsdage afholdes på Københavns Universitet.

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfrist: 1. september 2022 kl. 12.00. Du vil senest 6. september få besked om, hvorvidt du tildeles en plads på tilvalgsmodulet.

Hvis kurset overtegnes, vil pladserne fordeles efter hensyn til, at flest mulige kredse får mulighed for at deltage.

Tilmeld dig her

Sidst opdateret 23/06 2022