Gå til indhold

Implementering af SSP-rammens handleplan

SSP-uddannelsens tilvalgsmodul 1 forløber over to dage. Modulet er baseret på den nye og fælles ramme for SSP-samarbejdet og fokuserer på SSP-rammens handleplan.

Formålet er at SSP-uddannelens tilvalgsmodul 1 skal styrke deltagerne i at udarbejde en god handleplan for SSP-samarbejdet i egen kommune. Modulet er det første blandt flere kommende tilvalgsmoduler.

Indhold   

Med den politiske aftale– Alle handlinger har konsekvenser (2018), blev det besluttet at formulere en national ramme for SSP-arbejdet, som skal sikre en klar og mere ensartet retning for SSP-arbejdet og fungere som en fælles organisations- og arbejdsbeskrivelse for SSP-samarbejdet.  Arbejdet med rammen blev varetaget af Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) i samarbejde med en lang række interessenter og har karakter af en række anbefalinger til tilrettelæggelsen af SSP-samarbejdet. Rammen blev offentliggjort i februar 2020.

Læs den politiske aftale Alle handlinger har konsekvenser (2018) her

SSP-uddannelens tilvalgsmodul omhandler fem centrale temaer med en fælles overskrift: Implementering af SSP-rammens handleplan. 

  • Introduktion til rammen
  • Organisering og forankring af indsatsen
  • Formål og konkrete mål for indsatsen
  • Konkrete indsatser inkl. målgrupper for indsatsen
  • Opfølgning og evaluering af indsatsen

Læs mere om rammen for SSP-samarbejdet her

Undervisningen er tilrettelagt med vidensoplæg, øvelser, casearbejde og kommuneoplæg. Tilvalgsmodul er udviklet og afholdes i samarbejde med SSP-samrådet.  

Hvem kan deltage på tilvalgsmodulet?

Bemærk, at det er en generel forudsætning for deltagelse i SSP-uddannelsens moduler, at SSP udgør en central del af din arbejdsfunktion, samt at deltagelse er efter aftale med egen leder. SSP-uddannelsens tilvalgsmodulet er særligt målrettet SSP-medarbejdere, som har konkrete opgaver med at understøtte en SSP-handleplan i egen kommune.

Afholdelse af tilvalgsmodulet 2021

Tilvalgsmodulet forventes at blive afholdt to gange årligt.

I 2021 afholdes tilvalgsmodulet d. 28.-29. juni. Uddannelsen afholdes virtuelt.

Til vinter vil tilvalgsmodulet blive afholdt d. 1.-2 december 2021. Hvis omstændighederne tillader det vil afholdelsen af tilvalgsmodulet være med fysisk fremmøde. 

Sidst opdateret 04/05 2021