Gå til indhold

Implementering af SSP-rammens handleplan

SSP-uddannelsens tilvalgsmodul 1 forløber over to dage. Modulet er baseret på den nye og fælles ramme for SSP-samarbejdet og fokuserer på SSP-rammens handleplan.

Formålet er at SSP-uddannelens tilvalgsmodul 1 skal styrke deltagerne i at udarbejde en god handleplan for SSP-samarbejdet i egen kommune. Modulet er det første blandt flere kommende tilvalgsmoduler.

Indhold   

Med den politiske aftale Alle handlinger har konsekvenser (2018), blev det besluttet at formulere en national ramme for SSP-arbejdet, som skal sikre en klar og mere ensartet retning for SSP-arbejdet og fungere som en fælles organisations- og arbejdsbeskrivelse for SSP-samarbejdet.  Arbejdet med rammen blev varetaget af Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) i samarbejde med en lang række interessenter og har karakter af en række anbefalinger til tilrettelæggelsen af SSP-samarbejdet. Rammen blev offentliggjort i februar 2020.

Læs den politiske aftale "Alle handlinger har konsekvenser" (2018)

SSP-uddannelens tilvalgsmodul omhandler fem centrale temaer med en fælles overskrift: Implementering af SSP-rammens handleplan:

 • Introduktion til rammen
 • Organisering og forankring af indsatsen
 • Formål og konkrete mål for indsatsen
 • Konkrete indsatser inkl. målgrupper for indsatsen
 • Opfølgning og evaluering af indsatsen

Læs mere om rammen for SSP-samarbejdet her

Undervisningen er tilrettelagt med vidensoplæg, øvelser, casearbejde og kommuneoplæg. Tilvalgsmodul er udviklet og afholdes i samarbejde med SSP-samrådet.  

Tilvalgsmodulet vil bl.a. komme omkring:

 • Baggrund for SSP-rammen og begrundelser for valg af mål, målgruppe og organisering
 • Oplæg fra kommuner om deres organisering i forhold til en fælles ramme
 • Forandringsteori og casearbejde i relation til SSP-handleplanen
 • Hvordan man beskriver en virksom indsats
 • Praksiseksempler på, hvordan man kan beskrive mål og indsatser i SSP-samarbejdet
 • Forskellige typer opfølgning- og monitoreringsredskaber

Hvem kan deltage på tilvalgsmodulet?

Bemærk, at det er en generel forudsætning for deltagelse i SSP-uddannelsens moduler, at SSP udgør en central del af din arbejdsfunktion, samt at deltagelse er efter aftale med egen leder. SSP-uddannelsens tilvalgsmodulet er særligt målrettet SSP-medarbejdere, som har konkrete opgaver med at understøtte en SSP-handleplan i egen kommune.

Afholdelse af tilvalgsmodulet 2022

Tilvalgsmodulet har været afholdt i december 2021.

Datoer for næste tilvalgsmodul annonceres her på Socialstyrelsens hjemmeside.

Der kan deltage maks. tre personer pr. kommune.

Sidst opdateret 07/06 2022