Gå til indhold

Grundmodul 2021

SSP-uddannelsens grundmodul forløber over fire dage. Uddannelsen er baseret på en systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang til forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Formålet med SSP-uddannelsens grundmodul er at styrke deltagerne i at varetage en koordinerende og udførende funktion i SSP-samarbejdet.

Indhold

SSP-uddannelsens grundmodul er bygget op således, at der er en forberedelsesdag, to undervisningsdage med SSP-uddannelsens grundmodul samt et opfølgningsmøde.

SSP-uddannelsens grundmodul har fire overordnede temaer med den fælles overskrift "Systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret SSP-samarbejde":

  1. Rammerne for SSP-samarbejdet og funktionen som central medarbejder i SSP-samarbejdet.
  2. Helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang
  3. Systematisk SSP-samarbejde omkring aktuelle problemstillinger.
  4. Jura og Implementering i praksis

I forbindelse med alle temaerne vil undervisningen blive tilrettelagt, så deltagernes egen praksis i kommuner og hos politiet bliver inddraget i undervisningen.

Hvem kan deltage på grundmodulet? 

Grundmodulet blev afviklet i alle landets politikredse i 2020. I år tilbydes grundmodulet på nationalt plan, dels til nye SSP-medarbejdere, dels til erfarne SSP-medarbejdere, der ikke nåede at deltage i 2020. Det er en forudsætning for deltagelse, at SSP udgør en central del af ens arbejdsfunktion, samt at deltagelse er efter aftale med egen leder.

Afholdelse af grundmodulet i 2021

Du har mulighed for at tilmelde dig grundmodulet i efteråret 2021. Datoerne for afholdelse af grundmodulet i efteråret er listet nedenfor.

I efteråret 2021 vil grundmodulet afholdes på følgende datoer: 

  • Forberedelsesmødet d. 1. september 2021
  • Grundmodulet d. 15.-16. september 2021
  • Opfølgningsmødet d. 7. oktober 2021

SSP-uddannelsen afvikles i Odense på Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C. Det er gratis at deltage.

Tilmelding til SSP- uddannelsens grundmodul sker ved at skrive til følgende mailadresse: SSPuddannelse@socialstyrelsen.dk.

Sidst opdateret 12/08 2021