Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > Screening for viden om rusmiddelbehandling til de mest belastede unge

Screening for viden om rusmiddelbehandling til de mest belastede unge

Unge med svære, komplekse problemer er den gruppe, der har størst vanskeligheder med at blive stoffri. Der er dermed et behov for at undersøge, hvordan misbrugsbehandlingen til denne målgruppe kan blive mere virksom.

Projektperiode:

2020 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen er de mest belastede unge mellem 15 – 25 år med samtidigt misbrug og psykiske vanskeligheder og/eller komplekse problemstillinger.

Baggrund for projektet:

Screeningen bygger videre på evalueringer af en omfattende metodeafprøvning, ”Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling” (2014-2018). Evalueringer viser, at delmålgruppen af de mest belastede unge med svære, komplekse problemer er den gruppe, der har størst vanskeligheder med at blive stoffri. Der er dermed et behov for at undersøge, hvordan misbrugsbehandlingen til denne målgruppe kan bliver mere virksom, så behandlingseffekten øges og flere af de mest belastede unge hjælpes til at blive stoffri.

Formål:

Formålet med screeningen er at indsamle viden, der skal styrke indsatsen til de mest belastede unge mellem 15 og 25 år med samtidigt misbrug og psykiske vanskeligheder og/eller komplekse problemer.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ikke.

Finansiering:

Aftale om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2020.

Mere information:

Initiativets hovedleverance er et vidensnotat, som vil indeholde følgende:

  1. En målgruppevurdering og behovsanalyse
  2. Afsøgning af aktuelt bedste viden, lovende praksis og virksomme indsatser - samt et begrundet valg af indsats, som kan supplere eller indgå i MOVE til unge med dobbeltbelastning eller komplekse problemer.
  3. En vurdering af vilkår for modning, afprøvning og effektmåling af en indsats til målgruppen
  4. En vurdering af efterspørgsel og realistisk drift, herunder økonomisk evaluering

På baggrund af screeningen vurderes det ud fra Social- og Indenrigsministeriets Strategi for national udvikling af sociale indsatser (SUSI), om der er grundlag for at arbejde videre med modning og afprøvning af indsatser til målgruppen i evt. efterfølgende initiativer.

Kontakt:

Lone Kæstrup
41 74 00 16
Center for Udsatte voksne
Sidst opdateret 15/12 2019