Forside > Projekter og initiativer > Unge > Prøv Andre Veje

Prøv Andre Veje

Prøv Andre Veje (PAV) skal hjælpe anbragte unge, der har eller er i risiko for at udvikle en rusmiddelproblematik. Udbredelsen af forbehandlingsmetoden PAV skal øge anbragte unges trivsel og styrke deres evne til at fungere socialt og uddannelsesmæssigt.

Projektperiode:

2015 - 2019

Målgruppe:

Primær målgruppe: Unge i alderen 15-23 år, der er anbragt på opholdssteder og institutioner efter § 66 stk. 1 pkt 5 og 6. De unge skal have eller være i risiko for at få et problematisk rusmiddelforbrug. Sekundær målgruppe: Medarbejdere på anbringelsessteder for unge.

Baggrund for projektet:

Forkortelsen PAV stod tidligere for forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg, som blev implementeret på landets sikrede institutioner fra 2010 til 2015. Formålet med Projekt Andre Valg var at afsætte midler til at styrke indsatsen over for unge, der har et problematisk forbrug af rusmidler, og som er anbragt i sikret regi. Det er på baggrund af de gode erfaringer herfra, at PAV nu tilpasses de åbne anbringelsessteder for unge under overskriften PAV – Prøv Andre Veje. Projekt Prøv Andre Veje er en del af satspuljen for 2015 og skal i 2017, 2018 og 2019 udbredes som et tilbud på kommunale, regionale og private åbne anbringelsessteder. Målet er, at de unge får den hjælp, de har behov for, så deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, familie og netværk – og dermed deres fremtidsmuligheder – styrkes.

Formål:

PAV er en metode til forbehandling af unge, der har eller er i risiko for at udvikle en rusmiddelproblematik. Formålet er at motivere unge til at reflektere over deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt gå i misbrugsbehandling.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres af Center for Rusmiddelforskning. Det forventes, at resultaterne af evalueringen bliver offentliggjort ved udgangen af 2019.

Samarbejdsparter:

Type2dialog står for udvikling og gennemførelse af kompetenceudvikling i PAV – Prøv Andre Veje. Center for Rusmiddelforskning står for evalueringen.

Finansiering:

Aftale om udmøntning af satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019.

Mere information:

I samarbejde med Socialstyrelsen tilbyder Type2dialog kompetenceudvikling i Prøv Andre Veje.

Fælles tilgang og kompetenceløft

Det centrale i denne proces er at uddanne medarbejdere og ledere til at sætte rusmidler på dagsordenen og skabe en fælles tilgang til de unges brug af rusmidler på det enkelte anbringelsessted. Udvalgte medarbejdere skal derudover uddannes til at kunne:

  • opspore unge med en rusmiddelproblematik eller risikoadfærd
  • yde systematisk forbehandling gennem målrettede og helhedsorienterede samtaleforløb
  • motivere de unge til at reflektere over og reducere deres forbrug og om nødvendigt tage imod misbrugsbehandling
  • bygge bro til kommunale og regionale myndigheder og relevante behandlingstilbud – og dermed sikre sammenhængende borgerforløb
  • sikre, at konkrete planer for behandling kan udarbejdes og igangsættes, mens de unge er motiveret.

Socialstyrelsen har udvalgt Type2dialog til at stå for udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingen samt implementeringsstøtte til cirka 45 anbringelsessteder på tværs af Danmark. Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet står for evalueringen af PAV.

Se en film om PAV - Prøv Andre Veje

Praktisk information og tilmelding

Der kan deltage cirka 45-50 anbringelsessteder i PAV-implementeringsprocessen, som er gratis for det enkelte anbringelsessted.

I første omgang kræver det, at ledelsen tilmelder en leder samt min. to og maks. seks medarbejdere pr. institution, som uddannes i forbehandlingsmetoden.

Der gennemføres uddannelses- og implementeringsforløb forløb i 2017, 2018 og 2019. Ved tilmelding forpligter institutionerne sig til at deltage i såvel uddannelses- som implementeringsforløb og til at bidrage til dokumentation af indsatsen frem mod udgangen af 2019. Dokumentationen skal bruges til evaluering af indsatsen. Evalueringen gennemføres af Center for Rusmiddelforskning. 

Undervisningssteder fastlægges under hensyntagen til deltagerne, og der oprettes hold i såvel Øst- som Vestdanmark. Forespørgsel om deltagelse skal ske på pav@type2dialog.dk  

Find mere information og link til tilmeldingsformular på type2dialog.dk

Logo

Kontakt:

Claus Herbert
50213030
Type2dialog
Sidst opdateret 18/11 2019