Forside > Projekter og initiativer > Unge > projekter og initiativer unge

Projekter og initiativer unge

SSP uddannelse

Kriminalitet, Efteruddannelse | 18/12 2018

Projektet har til formål at understøtte fælles viden og faglighed i forebyggelsen af ungdomskriminalitet

Mentalisering i arbejdet med anbragte unge

Anbringelse, Faglig ledelse og styring | 05/09 2017

De to mentaliseringsbaserede indsatser Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden implementeres og afprøves på 14 døgninstitutioner og opholdssteder med henblik på at støtte børnene og de unge i at udvikle og styrke deres mentaliseringsevne.

Kerneelementer af U-turn og U18

Rusmidler | 08/08 2017

De to behandlingsmodeller U-turn og U18 har inspireret til udviklingen af et kompetenceudviklingsforløb, der består af både undervisning og lokal implementeringsstøtte. Kompetenceudviklingsforløbet hedder UNG Rusmidler. UNG Rusmidler er et tilbud om kompetenceudvikling til kommuner, der ønsker at udvikle og styrke deres tilbud om rådgivning og behandling til unge i alderen 15-25 år.

Investering i efterværn

Efterværn | 06/07 2017

Initiativet skal styrke overgangen til et stabilt og selvstændigt voksenliv for unge, er anbragte eller har en kontaktperson. Der er fokus på uddannelse, beskæftigelse, egen bolig og socialt netværk. Omlægningen indebærer en ændret tilgang, hvor udgangspunktet er, at alle i målgruppen skal have tilbud om efterværn.

Prøv Andre Veje

Rusmidler | 23/03 2017

Prøv Andre Veje (PAV) skal hjælpe anbragte unge, der har eller er i risiko for at udvikle en rusmiddelproblematik. Udbredelsen af forbehandlingsmetoden PAV skal øge anbragte unges trivsel og styrke deres evne til at fungere socialt og uddannelsesmæssigt.

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Efterværn | 14/03 2017

Opfølgende samtaler skal sikre tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn, støtte til de udfordringer, der kan opstå i overgangen til voksenlivet, som anbragte unge ofte må klare på egen hånd, da de mangler et personligt netværk.

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Rusmidler | 06/05 2015

Socialstyrelsen igangsatte i foråret 2016 et projekt, som har til formål at udbrede tre veldokumenterede og lovende behandlingsmodeller til unge med rusmiddelproblematikker. Modellerne er tidligere implementeret i seks danske kommuner med gode resultater, og satspuljepartierne har derfor afsat midler til, at modellerne kan udbredes til flere kommuner.

Kommunalt netværk på plejefamilieområdet

Anbringelse | 16/04 2015

Socialstyrelsen opstarter i 2015 et kommunalt netværk på plejefamilieområdet. Formålet er at understøtte udviklingen af tre øvrige initiativer og være et forum for formidling af lovgivningsinitiativer på plejefamilieområdet.

Metodeudbredelsesprogrammet på børne- og ungeområdet

Dokumenterede metoder børn og unge | 08/04 2015

Dokumenterede metoder giver succes i behandlingen af børn og unge.

Sidst opdateret 07/05 2015