Forside > Projekter og initiativer > Unge > Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Socialstyrelsen igangsatte i foråret 2016 et projekt, som har til formål at udbrede tre veldokumenterede og lovende behandlingsmodeller til unge med rusmiddelproblematikker. Modellerne er tidligere implementeret i seks danske kommuner med gode resultater, og satspuljepartierne har derfor afsat midler til, at modellerne kan udbredes til flere kommuner.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Unge mellem 15-25 år med misbrug

Baggrund for projektet:

Projektet skal udbrede tre behandlingsmodeller til unge med rusmiddelproblematikker, som Socialstyrelsen har afprøvet i perioden 2010-2015 i regi af ”Projekt misbrugsbehandling til unge under 18 år”.

Formål:

Projektet har til formål at udbrede tre veldokumenterede og lovende behandlingsmodeller til unge med rusmiddelproblematikker, og derved bidrage til, at flere unge der har et problematisk forbrug af rusmidler kan få målrettede og helhedsorienterede behandlingstilbud. De deltagende kommuner modtager støtte og uddannelse til at implementere én af modellerne i organiseringen af deres behandlingstilbud til unge.

Dokumentation og evaluering:

Projektet forløber fra 2016 -2019 og bliver evalueret af Center for Rusmiddelforskning i hele projektperioden.

Mere information:

Unge med rusmiddelproblematikker kan have svært ved at få hverdagen til at fungere og gennemføre en uddannelse. Tillige kan der være en række sociale problemer, der gør behandlingen af rusmiddelproblematikkerne kompleks. De modeller, som skal udbredes i dette projekt, har særligt fokus på, at indsatserne er helhedsorienterede og målrettet de unges særlige behov, så behandlingen er attraktiv for de unge, og de kan fastholdes i behandlingen.

Modellerne er:

  • U18-modellen, Aarhus Kommunes indsats for unge med misbrugsproblemer.
  • U-turn, Københavns Kommunes tilbud til unge med misbrugsproblemer.
  • MST-SA (Multisystemisk Terapi – Substance Abuse), en metode udviklet i USA.

SFI har evalueret U18-modellen, U-turn og MST-SA i forbindelse med "Projekt Misbrug til unge under 18 år". Evalueringsrapporten viser, at de unge generelt ryger mindre hash, er blevet bedre til at passe deres skolegang og har et bedre psykisk helbred efter behandling. Evalueringen viser også, at andelen, der har begået kriminalitet, er faldet markant efter afsluttet behandling.

Se rapporten her:
Unge i Misbrugsbehandling - SFI's evalueringsrapport (åbner i nyt vindue)

Socialstyrelsen meldte puljer ud i både 2016 og 2017. Følgende kommuner har fået støtte til at implementere U-turn eller U18:

  • U-turn: Fredericia, Slagelse, Herlev, Thisted og Frederiksberg
  • U18: Ballerup, Hedensted, Gladsaxe og Favrskov/Syddjurs

MST-SA udbredes ikke, selvom det var intentionen i projektet, da der ikke var kommunal efterspørgsel på modellen.

Du kan finde mere viden om de tre modeller på Vidensportalen (åbner i et nyt vindue) 

Kontakt:

Julie Møller-Høy Worm
+45 41 73 08 61
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 04/02 2020