Forside > Projekter og initiativer > Unge > Projekt Andre Valg

Projekt Andre Valg

Projekt Andre Valg (PAV) er et indslusningsprojekt for unge indsatte med misbrugsproblemer. PAV motiverer unge til at få behandling for deres misbrug.

Projektperiode:

2010 - 2015

Målgruppe:

Målgruppen for Projekt Andre Valg er misbrugsplagede unge under 18 år, der er anbragt i varetægtssurrogat på en af landets sikrede afdelinger.

Baggrund for projektet:

Projektet er udviklet i 2010 til 2012. I perioden 2012 til 2015 forventes metoder at blive forankret på landets sikrede institutioner.

Formål:

Ofte døjer unge, der er i varetægt på landets sikrede institutioner, ikke kun med at blive den kriminelle adfærd kvit, men også med misbrugsproblemer. Projekt Andre Valg (PAV) skal hjælpe de unge med at finde motivationen.

Dokumentation og evaluering:

Projektets erfaringsopsamling konkluderer, at antallet af unge i projektet, 186 ud af 531 anbragte, kan ses som udtryk for effektivitet i forhold til indslusning. Desuden konkluderer erfaringsopsamlingen, at der er en høj grad af gennemførelse, idet 72,6 % af de anbragte unge, der påbegyndte behandlingen, også gennemførte det (Vind 2012).

Mere information:

Undersøgelser viser, at der er generelt en stærk sammenhæng mellem kriminalitet og brug af alkohol, rusmidler og tobak. Som led i den samlede forebyggende indsats i forhold til ungdomskriminalitet, blandt andet gentagen kriminel adfærd, er der iværksat et forbehandlingsprogram ved navn Projekt Andre Valg, som skal motivere den unge til at indgå i et misbrugsbehandlingsforløb – også efter varetægtsperiodens udløb.

Projekt Andre Valg er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks 7 sikrede institutioner, Projekt Over Muren (et forbehandlingsprogram for voksne udviklet af Københavns fængsler) og Socialstyrelsen. I dag er der 8 sikrede institutioner, der anvender projektet.

Formålet med projektet er at udnytte varetægtsperioden effektivt til at skabe motivation for behandling og planlægge et videre behandlingsforløb. Motivationsarbejdet sker ligegyldigt hvor den unge skal opholde sig efter endt varetægt

Den høje grad af gennemførsel kan ifølge erfaringsopsamlingen ses som udtryk for kvalitet og effektivitet i selve behandlingen. En række forskningsprojekter viser netop, at udbyttet af behandling hænger sammen med omfang og intensitet i behandlingen (Vind 2012). Det betyder, at jo mere behandling og intensitet i behandlingen, jo større er sandsynligheden for en efterfølgende effekt.

På baggrund af denne viden kan den høje gennemførelsesprocent i Projekt Andre Valg ses som indikator for, at der er større chance for, at den unge efterfølgende opsøger misbrugsbehandling (Vind 2012).

Hele Leif Vinds erfaringsopsamling vedrørende Projekt Andre Valg kan downloades her:

PAV - Projekt Andre Valg - Erfaringsopsamling, Leif Vind, 2012 (åbner nyt vindue)

PAV - Projekt Andre Valg - Erfaringsopsamling, Leif Vind, 2015 (åbner i nyt vindue) 

Prøv andre veje

På baggrund af erfaringerne fra implementeringen af Projekt Andre Valg (PAV) på sikrede institutioner udbredes PAV nu i en revideret version under navnet Prøv Andre Veje. Målgruppen for det nye projekt er unge, der er anbragt på åbne anbringelsessteder. 

Læs mere om Prøv Andre Veje her 

Kontakt:

Sofie Rask Eriksen
41 74 00 52
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 04/12 2018