Fakta om puljen

Der oprettes en ansøgningspulje, der har til formål at støtte tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

For at imødekomme en opsøgende indsats er der oprettet en ansøgningspulje, der har til formål at støtte tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet, hvor de unge ofte mangler et personligt netværk. Det skal ske gennem kontakt med en person fra institutionen eller opholdsstedet, som den unge har god tilknytning og tillid til.

Baggrund

Kommunerne skal i dag give efterværn til de tidligere anbragte unge mellem 18 og 23 år, som har behov for det. Det er imidlertid ikke alle unge, der siger ja til tilbuddet om efterværn.

Enten fordi de ikke har behov, da de finder støtte i den plejefamilie, hvor de har været anbragt, fordi de får en anden form for støtte i beskæftigelses- eller uddannelsessystemet, eller fordi de får støtte af de frivillige organisationer, der tilbyder en række aktiviteter for nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Endelig er der nogle unge, der lider af såkaldt foranstaltningstræthed og ikke ønsker kommunens indblanding, efter de er fyldt 18 år.

Uanset årsagen til, at nogle unge siger nej til efterværn, så kan de fortsat have et behov for en tæt og opfølgende kontakt med en person, de kender og er tryg ved, efter anbringelsen ophører. Det er ikke altid, at de unge selv har overskud til at bede om hjælp, og der kan derfor være behov for en opsøgende indsats, der skal kompensere for den forældrekontakt, som mange af disse unge mangler.

Hvad skal der ske?

Den opsøgende indsats kan også indeholde aktiviteter, der skal sikre, at kontakten til den unge fastholdes. Kontakten skal være med til at sikre, at den unge har en støtte, som kan komme med gode råd og vejledning. Det kan både være i forhold til at hjælpe den unge på rette vej i voksentilværelsen, men også med at hjælpe den unge videre til frivillige organisationer, der kan støtte den unge, eller til kommunen, hvis den unge har et yderligere behov for støtte.

Hvem er målgruppen?

Unge i alderen 17-23 år, der er eller har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn fx opretholdelse af døgnophold på anbringelsesstedet.

Hvem kan søge puljen?

Ansøgerkredsen er private opholdssteder og døgninstitutioner samt kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner.

Hvornår bliver puljen udmeldt?

Puljen for opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge udmeldes i 2. kvartal 2017. Bekendtgørelsen til puljen er netop nu sendt i høring. Læs mere om høringer om ansøgningspuljer her. 

Hold øje med tilskudsportalen for at se aktuelle puljer. Se aktuelle puljer her eller tilmeld dig Socialstyrelsens nyhedsbrev, hvor vil du modtage en mail, når vi udmelder nye ansøgningspuljer.

Sidst opdateret 14/03 2017