Forside > Projekter og initiativer > Unge > Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Opfølgende samtaler skal sikre tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn, støtte til de udfordringer, der kan opstå i overgangen til voksenlivet, som anbragte unge ofte må klare på egen hånd, da de mangler et personligt netværk.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Initiativet omfatter unge i alderen 17-23 år, der er eller har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn fx opretholdelse af døgnophold på anbringelsesstedet.

Baggrund for projektet:

Kommunerne skal i dag give efterværn til de tidligere anbragte unge mellem 18 og 23 år, som har behov for det. Det kan fx være i form af en fast kontaktperson eller ved at den unges anbringelse fortsættes efter det 18. år. Det er imidlertid ikke alle unge, der siger ja til tilbuddet om efterværn. Enten fordi de ikke har behov, da de finder støtte i den plejefamilie, hvor de har været anbragt, fordi de får en anden form for støtte i beskæftigelses- eller uddannelsessystemet, eller fordi de får støtte i én af de frivillige organisationer, der tilbyder en række aktiviteter for nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Endelig er der nogle unge, der lider af såkaldt foranstaltningstræthed og ikke ønsker kommunens indblanding, efter de er fyldt 18 år. Uanset årsagen til, at nogle unge siger nej til efterværn, så kan de fortsat have et behov for en tæt og opfølgende kontakt med en person, de kender og er tryg ved, efter at anbringelsen ophører. Det er ikke altid, at de unge selv har overskud til at bede om hjælp, og der kan derfor være behov for en opsøgende indsats, der skal kompensere for den forældrekontakt, som mange af disse unge mangler.

Formål:

Puljen har til formål at støtte tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet, hvor de unge ofte mangler et personligt netværk. Det skal ske gennem kontakt med en person fra institutionen eller opholdsstedet, som den unge har god tilknytning og tillid til. Den opsøgende indsats kan også indeholde aktiviteter, der skal sikre, at kontakten til den unge fastholdes. Kontakten skal være med til at sikre, at den unge har en støtte, som kan komme med gode råd og vejledning. Det kan både være i forhold til at hjælpe den unge på rette vej i voksentilværelsen, men også med at hjælpe den unge videre til frivillige organisationer, der kan støtte den unge, eller til kommunen, hvis den unge har et yderligere behov for støtte.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres en erfaringsopsamling i 2017, der vil indgå som et supplement til den forløbsundersøgelse af kommunernes brug af efterværn og andre former for støtte til de unge samt de unges egne ønsker til støtte, som blev iværksat med satspuljeaftalen for 2015.

Finansiering:

Som led i satspuljen for 2015 oprettes en ansøgningspulje på i alt 6,3 mio. kr. til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge. Midlerne udmeldes to gange med 3,0 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017

Kontakt:

Ida Lautrop-Rasmussen
41 74 00 67
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 14/03 2017