Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > Nordiske unge i mistrivsel

Nordiske unge i mistrivsel

På tværs af de nordiske lande har man i de senere år set en stigning i omfanget af unge med psykisk mistrivsel. Danmark har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2020 og har igangsat projektet ”Nordens Unge i Bæredygtige Fællesskaber”, som bl.a. kortlægger viden om stigningen af unges psykiske mistrivsel i Norden.

Projektperiode:

2022 - 2022

Målgruppe:

Unge i Norden i alderen 13-25 år.

Baggrund for projektet:

Danmark har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2020 og har igangsat 3 initiativer/spor under overskriften ”Nordens Unge i Bæredygtige Fællesskaber”: 1. En fælles nordisk kvalificering af læringsmaterialer og metoder til at understøtte og styrke elevers demokratiske deltagelse samt et pilotprojekt med et tilbud til nordiske undervisningsinstitutioner om træning af de fagprofessionelles kompetencer 2. Nordisk ungedialog med afholdelse af ungefolkemøder eller lignende aktiviteter for, af og med nordiske unge for at skabe rum til den demokratiske samtale og styrke nordiske unges demokratiske medborgerskab og kulturelle engagement 3. Et fælles nordisk samarbejde om psykisk mistrivsel blandt unge kvinder og mænd i Norden, dels om årsagerne til mistrivsel, dels om sammenhængende social- og sundhedsindsatser for børn og unge i psykisk mistrivsel. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager den overordnede projektledelse for de tre initiativer. Socialstyrelsen varetager spor 3 ”nordiske unges psykiske mistrivsel”. På tværs af de nordiske lande er der de seneste år sket en klar stigning af psykisk mistrivsel hos unge herunder specielt unge kvinder. Derfor har Danmark under Socialstyrelsen etableret et nordisk netværk bestående af repræsentanter fra de fem nordiske lande og tre selvstyrende områder (Minus Åland) omfattet af Nordisk Ministerråd. Det forventes, at der vil blive afholdt to årlige møder i det nordiske netværk. Møderne vil blive afholdt centralt i de nordiske lande eller virtuelt.

Formål:

Formålet med netværket er at etablere et samarbejde om psykisk mistrivsel blandt unge i Norden, for derigennem at skabe mere viden om årsagerne til stigningen i den psykiske mistrivsel samt mere viden om best practice i forhold til sammenhængende indsatser for målgruppen, som går på tværs af social- og sundhedsområdet. På sigt er målet dermed at skabe et stærkere vidensgrundlag for fremtidige indsatser overfor unge i psykisk mistrivsel, således at den social- og sundhedsfaglige indsats i højere grad baserer sig på virksomme indsatser, og herunder at der i højere grad skabes en sammenhængende indsats på tværs af de to sektorer.

Dokumentation og evaluering:

Projektet vil ikke blive evalueret, men der vil løbende blive samlet op på erfaringerne fra arbejdet i netværket, herunder på netværkets opgaver, formål, mødernes indhold og form mv.

Finansiering:

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr.

Kontakt:

Anne Hansen-Krogsgaard
+45 41 74 00 18
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 14/02 2022