Forside > Projekter og initiativer > Unge > Metodeudbredelsesprogrammet på børne- og ungeområdet

Metodeudbredelses-programmet på børne- og ungeområdet

Dokumenterede metoder giver succes i behandlingen af børn og unge.

Projektperiode:

2013 - 2019

Målgruppe:

Metoderne skal hjælpe udsatte børn og unge og deres forældre, og de udbredes til alle landets kommuner og regioner.

Baggrund for projektet:

Metodeudbredelsesprogrammet arbejder med dokumenterede metoder for sårbare børn og unge, som har vist positiv effekt. Metoderne anvendes i mange af landets kommuner og har til formål at øge trivslen blandt børn og deres familier samt sikre faglig udvikling mod en mere systematisk, effektiv og vidensbaseret faglighed. Socialstyrelsen yder støtte og rådgivning til at implementere dokumenterede metoder i kommunerne. Metoderne er velbeskrevne og er udvalgt, fordi de bygger på et solidt, fagligt teorigrundlag med fremgangsmåder for klart afgrænsede målgrupper. De er valgt, fordi de indeholder uddannelsesforløb og en løbende, faglig kvalitetssikring.

Formål:

Formålet med metoderne er at skabe bedre trivsel for målgruppen.

Dokumentation og evaluering:

Der indberettes løbende data fra familieindsatserne i databaser. Der laves årlig monitoreringsrapport på baggrund af indberetninger i databaser samt effektmåling og økonomivurdering af MST.

Samarbejdsparter:

Socialstyrelsen har siden 2004 arbejdet med dokumenterede metoder i tæt samarbejde med en række kommuner, regioner og private leverandører.

Finansiering:

Metodeudbredelsesprogrammet er finansieret af en bevilling på Finansloven.

Mere information:

Dokumenterede metoder

Kontakt:

Gitte Bossi-Andresen
50 81 09 38
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 28/01 2019