Forside > Projekter og initiativer > Unge > Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

I metodeprogrammet afprøver en række kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling af unge (15-25 år). Metoderne er individuel kognitiv adfærdsterapi i kombination med Den Motiverende Samtale, som i dette projekt afprøves i en metodestringent og manualbaseret form.

Projektperiode:

2014 - 2018

Målgruppe:

Den primære målgruppe er unge og unge voksne (15-25 år) med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener. Den sekundære målgruppe er behandlere i den sociale stofmisbrugsbehandling, som får kompetenceudvikling og supervision i projektets manualbaserede metoder.

Baggrund for projektet:

I metodeprogrammet afprøver en række kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling af unge (15-25 år). Metoderne er individuel kognitiv adfærdsterapi i kombination med Den Motiverende Samtale, som i dette projekt afprøves i en metodestringent og manualbaseret form. Nogle af de unge der deltager i projektet får også voucher-baseret forstærkning, som består af gavekort til fx biografen ved fremmøde i behandling. Dette element afprøves for at mindske frafaldet, så de unge bliver i stofmisbrugsbehandlingen længe nok til at behandlingen virker og de unge opnår så gode behandlingsresultater som muligt. Endvidere udvikler og afprøver metodeprogrammet et koncept for opfølgningsbehandling med henblik på at fastholde positive behandlingsresultater og forebygge tilbagefald til stofmisbrug.

Formål:

Metodeprogrammets formål er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og fremme anvendelsen af behandlingsmetoder, der har dokumenteret effekt i forhold til målgruppen.

Dokumentation og evaluering:

Center for Rusmiddelforskning (CRF) gennemfører en evaluering af effekten, implementeringen og de økonomiske omkostninger ved behandlingsmodellen i metodeprgorammet. Vi opnår derved viden om de specifikke evidensbaserede metoder i dansk kontekst. CRF gennemfører et randomiseret, kontrolleret forsøg som led i evalueringen.

Samarbejdsparter:

Følgende ni kommuner deltager i metodeprogrammet: Aabenraa, Fredericia, Randers, Aarhus, Herning, Silkeborg, Holbæk, Svendborg og Odense. Dobbeltdiagnose I/S leverer metodeundervisning og supervision til kommunerne.

Finansiering:

Metodeprogrammet er en del af Stofmisbrugspakken.

Kontakt:

Jakob Tjalve
+45 41 93 24 48
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 04/01 2018