Forside > Projekter og initiativer > Unge > Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

I metodeprogrammet afprøver en række kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling af unge mellem 15 og 25 år. Den foreløbige effektevaluering viser, at én af de afprøvede metoder er markant mere effektiv end andre metoder til at fastholde de unge i behandling og opnå stoffrihed. Samtidig øges trivslen og tilknytningen til uddannelse og beskæftigelse blandt de unge, og de laver mindre kriminalitet. Metoden kombinerer individuel kognitiv adfærdsterapi med Motiverende Samtale og systematisk brug af strukturelle elementer som gavekort og opfølgningsbehandling.

Projektperiode:

2014 - 2018

Målgruppe:

Den primære målgruppe er unge og unge voksne (15-25 år) med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener. Den sekundære målgruppe er behandlere i den sociale stofmisbrugsbehandling, som får kompetenceudvikling og supervision i projektets manualbaserede metoder.

Baggrund for projektet:

I metodeprogrammet afprøver en række kommuner forskellige kombinationer af strukturelle elementer i kombination med primærbehandlingen, der består af Kognitiv adfærdsterapi (KAT) og Den motiverende Samtale (MI). Ved hjælp af et lodtrækningsdesign fordeles unge i behandling til fire grupper, som hver modtager primærbehandling i kombination med de strukturelle elementer opfølgningssamtaler og/eller gavekort. Gavekortet tildeles nogle af de unge ved hver anden samtale for at fastholde de unge i behandlingen længe nok til, at behandlingen virker, og opfølgningsbehandlingen gives til nogle unge med det formål at fastholde positive behandlingsresultater og forebygge tilbagefald til stofmisbrug. Desuden afprøves kontrakter, statusbreve og påmindelser om behandlingssamtaler som elementer, der kan styrke behandlingsindsatsen.

Formål:

Metodeprogrammets formål er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og fremme anvendelsen af behandlingsmetoder, der har dokumenteret effekt i forhold til målgruppen.

Dokumentation og evaluering:

Center for Rusmiddelforskning (CRF) gennemfører en evaluering af effekten, implementeringen og de økonomiske omkostninger ved behandlingsmetoderne i metodeprogrammet, som udkommer i december 2018. En foreløbig effektevaluering blev udgivet i 2017, og den viser, at effekten af metoden, som kombinerer samtaleteknikkerne, gavekort og opfølgning, har markant højere effekt end de tre andre kombinationer af metoderne i metodeprogrammet og kommunernes almindelige stofmisbrugsbehandling. Evalueringen viser blandt andet, at 49 % af de unge gennemfører primærbehandlingen, og 50 % er stoffrie ni måneder efter indskrivning. I almindelig stofmisbrugsbehandling er der ca. 37 %, der er stoffrie ved udskrivning af behandling. Metoden øger desuden de unges trivsel og tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, og den mindsker kriminalitet og opmærksomhedsproblemer. Du kan finde link til evalueringen under overskriften 'mere information'.

Samarbejdsparter:

Følgende ni kommuner deltager i metodeprogrammet: Aabenraa, Fredericia, Randers, Aarhus, Herning, Silkeborg, Holbæk, Svendborg og Odense. Dobbeltdiagnose I/S leverer metodeundervisning og supervision til kommunerne.

Finansiering:

Metodeprogrammet er en del af Stofmisbrugspakken fra 2012.

Kontakt:

Stine Kjær
45 93 25 68
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 31/01 2019