Forside > Projekter og initiativer > Unge > Kortlægning af problemskabende ungegrupperinger

Kortlægning af problemskabende ungegrupperinger

Projektet omhandler udviklingen af et kortlægningsværktøj til unge der er i risiko for rekruttering til rocker- eller bandegrupperinger

Projektperiode:

2014 - 2015

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er unge i risiko for rekruttering til rocker- og bandegrupperinger. Projektets sekundære målgruppe er medarbejdere i kommuner, boligsociale organisationer og politi, der arbejde med tidlig forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger.

Baggrund for projektet:

I forbindelse med finansloven for 2014 har regeringen besluttet at styrke indsatsen til bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet. Af de på finansloven afsatte midler skal Socialstyrelsen hjælpe med at styrke kommunernes indsats for at forebygge, at børn og unge rekrutteres til rocker- og bandemiljøer. I forlængelse heraf skal Videns- og rådgivningsenheden i Socialstyrelsen sikre at kommuner med alvorlige rocker- og/eller bandeproblematikker sammen med relevante aktører får kortlagt børn og unge i særlig risiko for at indgå i rocker- eller bandegrupperinger.

Formål:

Der eksisterer allerede et veletableret samarbejdsforum mellem de kommunale socialforvaltninger, skoler og politiet (SSP), der har til formål at koordinere den tidlige kriminalpræventive indsats. Målsætningen med at styrke fokus på rocker- og bandeproblemer kan derfor med fordel placeres inden for den eksisterende SSP-ramme. En række rapporter fra blandt andet Justitsministeriets Forskningskontor og Det Kriminalpræventive Råd, har de seneste år sat fokus på problemstillinger i forbindelse med rocker og bandegrupperinger. I rapporten ”Første led i fødekæden” fra 2011 definerer Justitsministeriets forskningsenhed kriminelle grupper som ”grupper af unge, der er karakteriseret ved at have holdt sammen i en længere periode, ved at hænge meget ud på gaden, ved at begå kriminalitet sammen og ved at acceptere kriminalitet som en del af de fælles aktiviteter”. Ifølge rapporten er det kendetegnende for de unge, der indgår i kriminelle grupperinger, at de har kendt hinanden gennem barndommen: De er opvokset i samme lokalområde; har gået på samme skole og har i fritiden opholdt sig de samme steder i lokalområdet. Deres fællesskab har langsomt udviklet sig i kriminel retning. I forhold til øvrige unge adskiller medlemmer af kriminelle ungegrupper sig bl.a. ved, at de langt hyppigere har kendskab til og kontakt med medlemmer af organiserede grupper i deres lokalområde. Formålet med udviklingen af et kortlægningsværktøj er at kommunerne så tidligt som muligt bliver i stand til at identificere eksempelvis de enkeltpersoner, grupper og/eller lokalområder, hvor der er bekymringer eller udfordringer med rekruttering til rocker- og bandemiljøet, så der så tidligt som muligt kan iværksættes passende forebyggende, foregribende og indgribende foranstaltninger.

Dokumentation og evaluering:

Det er et udviklingsprojekt, og der er ikke planlagt evaluering.

Samarbejdsparter:

Kommuner, politi, boligsociale medarbejdere.

Finansiering:

Finansieres af de til Socialstyrelsen afsatte midler i forbindelse med bandepakken i 2013.

Kontakt:

Gitte Bossi-Andresen
+45 50 81 09 38
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 27/03 2017