Forside > Projekter og initiativer > Unge > Kommunalt netværk på plejefamilieområdet

Kommunalt netværk på plejefamilieområdet

Socialstyrelsen opstarter i 2015 et kommunalt netværk på plejefamilieområdet. Formålet er at understøtte udviklingen af tre øvrige initiativer og være et forum for formidling af lovgivningsinitiativer på plejefamilieområdet.

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Målgruppen for deltagerne i netværket er først og fremmest de faglige ledere, der er tættest på organiseringen af arbejdet med plejefamilieområdet. Sekundært kan udviklingskonsulenter, erfarne familieplejekonsulenter med ansvar for eller lang erfaring med plejefamilieanbringelser og leverandørsamarbejdet på plejefamilieområdet, samt det øvrige anbringelsesområde deltage i møderne efter behov.

Baggrund for projektet:

I satspuljen 2015 er der fremsat et samlet initiativ på plejefamilieområdet, der skal skabe stabilitet i anbringelsesforløbene, styrke plejefamiliernes rammebetingelser og understøtte brugen af netværksplejefamilier. Som en del af plejefamilieinitiativet etableres der et kommunalt netværk på plejefamilieområdet, der samtidig danner ramme for udvikling af tre øvrige initiativer: udbredelse af vederlagsmodel, inddragelse af netværk i forbindelse med en anbringelse samt forløbsbeskrivelser på plejefamilieområdet. Netværket vil også være et forum for formidling af lovgivningsinitiativer på plejefamilieområdet. Netværket skal samtidig fungere som kanal for udbredelse af den aktuelt bedste viden på plejefamilieområdet og være et forum for tværkommunale drøftelser på området.

Formål:

Netværket skal fungere parallelt med Socialstyrelsens Ledernetværk på området for udsatte børn og unge. Målet med netværket er at kvalificere og understøtte de deltagende kommuner til at udvikle, implementere og udbrede organisationsformer, faglig udvikling, lovgivning og god praksis på plejefamilieområdet. Der nedsættes fem regionale netværk, og alle 98 kommuner vil få tilbuddet om at deltage i netværket. Der afholdes to årlige netværksmøder per region. I forlængelse af mødeaktiviteterne udarbejdes relevante skriftlige materialer med henblik på at fastholde temaer og viden delt på mødet. Det kommunale netværk skal give kommunerne bedre forudsætninger for at: 1) Udvikle, kvalitetssikre, implementere udviklingsinitiativer på plejefamilieområdet, 2) udveksle viden, praksisformer og erfaringer på plejefamilieområdet, 3) skabe et fælles fagligt grundlag og et stærkt fagligt miljø på plejefamilieområdet, 4) udbrede ny viden, metoder og redskaber, 5) sikre en hensigtsmæssig organisering og arbejdstilrettelæggelse og 6) sikre målrettethed, systematik og dokumentation.

Dokumentation og evaluering:

Netværket evalueres af ekstern leverandør og løber i perioden 2015-2018. Evalueringen kommer til at have fokus på at belyse indfrielsen af de overordnede målsætninger for det samlede plejefamilieinitiativ, og har sekundært fokus på resultaterne fra de tre udviklingsinitiativer. Fokus i evalueringen kan derudover eksempelvis være, om der er skabt øget samarbejde på tværs af kommunerne, øget kontinuitet i sagsbehandlingen, bedre matchingsredskaber mv.

Kontakt:

Maria Pârja
91 37 02 70
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 28/02 2019