Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > Housing First for Unge

Housing First for Unge

Den seneste hjemløshedstælling i Danmark fra 2017 viser en fordobling af unge i hjemløshed over de seneste 8 år. Projekt ”Housing First for unge” har til formål at begrænse denne udvikling og forebygge, at flere unge rammes af hjemløshed.

Projektperiode:

2018 - 2021

Målgruppe:

Indsatsen er målrettet unge i alderen 14 til 24 år, som er i risiko for eller allerede befinder sig i hjemløshed.

Baggrund for projektet:

Antallet af unge i hjemløshed er fordoblet over de seneste 8 år. Flere projekter målrettet unge i hjemløshed har givet værdifuld viden på området. Det drejer sig om ”overgangsboligprojektet” målrettet unge 18-24 år og ”ungeprojektet” målrettet unge 17-24 år. Resultater fra projekterne viser, at de unge i hjemløshed bl.a. kæmper med komplekse problemstillinger som problematisk forbrug af rusmidler og/eller alkohol og psykisk sårbarhed og manglende kontakt til uddannelse og job. Projekterne har vist gode erfaringer for de unge ved at arbejde ud fra en Housing First-tilgang med hurtigst mulig stabilisering af boligsituationen samtidig med intensiv social støtte til den unge.

Formål:

Formålet med projekt Housing First for unge er at udvikle en sammenhængende Housing First for unge indsats. Gennem indsatsen vil kendte og virksomme indsatselementer fra Housing First blive inddraget, og nye tiltag, som tager højde for de unges særlige situation og problemstillinger, vil blive afprøvet. I projektet udvikles og modnes en model for Housing First målrettet unge. Indsatsen vil blive afprøvet i op til fem kommuner i 2020-21. Indsatsen vil bygge på dansk og international viden om virksomme indsatser målrettet unge i eller på vej i hjemløshed. Herudover vil den nuværende indsats overfor unge blive afprøvet ved hjælp af en opsporingsguide til fagpersoner til opsporing af unge i risiko for hjemløshed. I projektet tilbydes kompetenceudviklingsforløb til kommuner, der indgår i projektet, samt bredt til landets øvrige kommuner. Forløbene vil bl.a. bestå af kurser i at anvende dokumenterede bostøttemetoder samt øvrig relevant viden målrettet fagpersoner, der arbejder med unge i eller på vej i hjemløshed.

Dokumentation og evaluering:

Projektet vil blive evalueret løbende af ekstern evaluator. Initiativet følger Social- og Indenrigsministeriets ’Strategi for udvikling af sociale indsatser’ og iværksættes som et screenings- og modningsprojekt.

Finansiering:

Projektet er finansieret af satspuljen for 2018, hvor der er afsat 21,2 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmøntes i 2020. Op til fem kommuner kan tildeles midler fra ansøgningspuljen.

Mere information:

Nye udgivelser

Vidensnotat – ny viden om unge og hjemløshed

Socialstyrelsen har udarbejdet et vidensnotat om unge og hjemløshed, som beskriver tendenserne på området, risikofaktorer og sociale indsatser. Vidensnotatet giver også et overblik over de mange årsager til hjemløshed og er opdateret med de seneste tal fra VIVEs hjemløsetælling i oktober 2019.

Hent publikationen her

Opsporingsguide – en guide til opsporing af unge i risiko for hjemløshed

Socialstyrelsen har ud fra principperne i Housing First for Unge udviklet en opsporingsguide målrettet unge i alderen 14 til 24 år, der er i risiko for hjemløshed. Formålet med opsporingsguiden er at skabe øget viden og et fælles sprog om risikofaktorer for hjemløshed hos unge samt at styrke en fælles systematisk tilgang på tværs af forvaltninger, fagområder og aktører.

Hent publikationen her

Kontakt:

Sidst opdateret 26/11 2020