Om ungeprojektet

En forebyggende, tidlig og helhedsorienteret indsats til udsatte unge, der er hjemløse eller i risiko for at blive det.

Målgruppen er unge i alderen 17-24 år, der er hjemløse eller i risiko for at blive det.

Formålet med puljen er forebygge og afhjælpe hjemløshed blandt unge, således at de unge på sigt får samme muligheder for at få et liv med bolig, uddannelse og beskæftigelse som andre unge. De unge skal sikres den rette hjælp så tidligt som muligt og så længe der er behov for det.

Indsatsen skal bidrage til at nedbringe antallet af unge, der er hjemløse og bidrage til at vende de seneste års udvikling, hvor antallet af unge i hjemløshed er steget med 80 pct.; fra 633 unge i 2009 til 1138 unge i 2013.

Model

Indsatsen organiseres i en samlet model, der består af to hovedkomponenter som begge har vist gode resultater:

  • En helhedsorienteret ungeindsats med udgangspunkt i Samarbejdsmodellen ’Vejen til uddannelse og beskæftigelse’
  • Housing-First og de to bostøttemetoder CTI og ICM

Endvidere arbejdes med to sideløbende spor:

  • En kontaktskabende indsats til unge i hjemløshed og unge i risiko herfor
  • Udvikling af den boligrettede indsats med henblik på at skabe bedre adgang til boliger for ungemålgruppen

Samarbejdsmodellen har fokus på, at de unge får den rette hjælp hele vejen rundt i systemet på tværs af kommunal myndighed, kommunens tilbudsvifte og almenområdet. Hjælpen koordineres af en koordinator med myndighedskompetence og gennem et tværfagligt team omkring den unge. Samarbejdsmodellen anvendes i indsatsen til hele ungemålgruppen, herunder både de unge, der er hjemløse og de unge i risiko herfor.

Bostøttemetoderne har fokus på, at de unge får den rette hjælp til at bo selv og få en hverdag til at fungere. Metoderne anvendes i indsatsen til de unge, der er i hjemløshed samt til de unge i risiko, der vurderes at kunne have gavn af indsatsen. Dette kan fx være til anbragte unge, som skal flytte i egen bolig samt fx unge med psykiske vanskeligheder.

11 kommuner arbejder med indsatsen fra oktober 2014 til og med november 2017.

Sidst opdateret 21/02 2018