Forside > Projekter og initiativer > Unge > Helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge

Helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge

En forebyggende, tidlig og helhedsorienteret indsats til udsatte unge, der er hjemløse eller i risiko for at blive det - en indsats med fokus på samarbejde og koordination hele vejen rundt, dvs. på tværs af sagsbehandlingen, kommunens vifte af tilbud til udsatte unge og koblingen til den tidlige indsats på almenområdet. 10 kommuner arbejder med indsatsen fra 2014-2017.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Udsatte unge i alderen 17-24 år, der befinder sig i hjemløshed, eller som er i risiko herfor. Risikogruppen er unge, hvor flere af følgende forhold har været eller aktuelt er tilstede: Ustabil eller manglende tilknytning til skole, uddannelse, beskæftigelse; misbrug; psykiske vanskeligheder; opvækst med ustabilitet og problemer; anbringelse udenfor hjemmet eller forebyggende foranstaltninger.

Baggrund for projektet:

De seneste år er der sket en markant stigning i antallet af unge, der befinder sig i hjemløshed. Antallet af unge i alderen 18-24 år er steget med 80 % fra 633 unge i 2009 til 1.138 unge i 2013, og således er hver femte borger i hjemløshed mellem 18-24 år. Hjemløsestrategien har vist gode erfaringer med at hjælpe borgere ud af hjemløshed. Samtidig peger erfaringer på, at der er behov for en særlig indsats til de unge; en indsats med særligt fokus på at sikre den rette støtte til unge hele vejen rundt og på at sikre koordination i indsatsen.

Formål:

Formålet er at forebygge og afhjælpe hjemløshed blandt unge, der er hjemløse og unge, der er i risiko for at blive det, så disse unge på sigt får samme muligheder for at få et liv med bolig, uddannelse og beskæftigelse som andre unge. Med baggrund i metoder, der har vist gode resultater på udsatte ungeområdet og hjemløseområdet, udvikles og afprøves en samlet model, der består af to hovedkomponenter: 1) En helhedsorienteret ungeindsats med udgangspunkt i Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse, 2) Housing-First og bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM). Endvidere indgår en boligrettet indsats med henblik på at skabe bedre adgang til boliger for ungemålgruppen. Samarbejdsmodellen har fokus på, at de unge får den rette hjælp hele vejen rundt i systemet på tværs af sagsbehandling og kommunens tilbudsvifte. Hjælpen koordineres af en koordinator med myndighedskompetence og gennem et tværfagligt team omkring den unge. Samarbejdsmodellen anvendes i indsatsen til hele ungemålgruppen. Bostøttemetoderne har fokus på, at de unge får den rette hjælp til at bo selv og få en hverdag til at fungere. Metoderne anvendes til de unge, der er i hjemløshed samt til de unge i risiko, som vurderes at kunne have gavn af indsatsen. Dette kan være til anbragte unge, som skal flytte i egen bolig.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres en samlet evaluering af dette projektet og Implementerings- og forankringsprojektet. Midtvejsevalueringen vil foreligge medio 2016 og den endelige evaluering i 1. kvartal 2018. Den endelige evaluering består af en effekt- og implementeringsevaluering samt en samfundsøkonomisk analyse. Læs midtvejsevalueringen under mere information.

Finansiering:

Projektet er finansieret af satspuljen for 2014, hvor der er afsat 51,9 mio. kr. til kommunernes indsats.

Kontakt:

Gitte Bossi-Andresen
+4550810938
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 18/06 2018