Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > Forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse på anbringelsessteder

Forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse på anbringelsessteder

Socialstyrelsen vil i et partnerskab med 7-10 åbne døgninstitutioner og opholdssteder, deres respektive driftsherrer og landsdækkende organisationer udvikle og modne en indsats, der kan forebygge voldsomme situationer og magtanvendelse på anbringelsessteder.

Projektperiode:

2021 - 2024

Målgruppe:

Den primære målgruppe for initiativet er anbragte børn og unge med særligt fokus på børn og unge fra skolealderen (6-7 år) og op. Målgruppen omfatter også anbragte børn og unge med handicap, særligt de, der på grund af deres handicap kan være impulsstyrede og opleve flere voldsomme episoder. Indsatsen skal understøtte arbejdet blandt personale på institutioner og opholdssteder, der drager omsorg for anbragte børn og unge. Derudover kan også andre personer fra barnets/den unges private eller professionelle netværk med fordel inddrages, når der skal skabes bedre trivsel og mestring for anbragte børn og unge.

Baggrund for projektet:

Årsrapporten for socialtilsynenes virksomhed viser, at der i 2018 var 5.419 indberettede magtanvendelser over for anbragte børn og unge, hvoraf hovedparten er indberettet som fysisk magtanvendelse for at hindre, at barnet skadede sig selv eller andre. I et stort udviklingsarbejde på det sociale voksenområde er der sket en afdækning, udvikling og afprøvning af metoder og tilgange til at forebygge voldsomme episoder og magtanvendelser på botilbud for voksne. Her har nogle metoder i afprøvningen vist sig egnede til at nedbringe omfanget af voldsomme episoder og magtanvendelser. På anbringelsesområdet for børn og unge har der ikke tilsvarende været arbejdet med systematiske pædagogiske metoder og tilgange på organisationsniveau, der kan understøtte personalets forebyggelse og håndtering af tilspidsede og voldsomme situationer.

Formål:

Formålet med initiativet er at sikre en tryg hverdag for anbragte børn og unge med trivsel og gode udviklingsmuligheder uden tilspidsede og voldsomme situationer. Dette initiativ skal derfor videreudvikle og modne en indsats baseret på aktuel bedste viden, som kan støtte personale på døgninstitutioner og opholdssteder i deres arbejde med at forebygge og håndtere tilspidsede og voldsomme situationer og dermed forebygge magtanvendelser.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ud fra de principper, der er for modningsprojekter under Strategi for udvikling af sociale indsatser. Formålet med evalueringen er dels at skabe et løbende vidensbaseret grundlag for at udvikle indsatsen i modningsfasen, dels ved projektets afslutning at vurdere, hvorvidt kriterierne for at gennemføre et afprøvningsinitiativ er til stede. Det indebærer en evaluering af, om indsatsen har lovende resultater, er efterspurgt af uddannelsesinstitutioner og kommuner, samt om modellen er realistisk i afprøvning og drift.

Samarbejdsparter:

Socialstyrelsen etablerer et partnerskab som omfatter ca. 7-10 institutioner og opholdssteder. I partnerskabet indgår døgninstitutioner sammen med deres kommunale, regionale eller private driftsherre og private opholdssteder indgår med deres interesseorganisation (LOS, Dansk Selveje og /eller Dansk Erhverv). Partnerskabet skal bidrage til udvikling og modning af indsatsen gennem implementering af indsatsen på de deltagende døgninstitutioner og opholdssteder, som løbende udvikler og tilpasser indsatsen lokalt og nationalt.

Kontakt:

Annie Gaardsted Frandsen
+45 2557 6481
Specialkonsulent
Sidst opdateret 27/04 2021