Forside > Projekter og initiativer > Unge > Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge skal etablere og udvikle sociale og netværksskabende aktiviteter, som anbragte og tidligere anbragte kan drage nytte af i deres nuværende situation og i forhold til at etablere et godt voksenliv.

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Målgruppen er de godt 8.000 børn og unge mellem 11 og 18 år, der i dag er anbragt uden for hjemmet samt tidligere anbragte voksne mellem 18 og 30 år, der har behov for støtte til at sikre en god voksentilværelse.

Baggrund for projektet:

Anbragte børn og unge har generelt et dårligere udgangspunkt for trivsel sammenlignet med børnebefolkningen generelt. De anbragte børn og unge er bl.a. mere sårbare ift. oplevelser af ensomhed og mobning, de er udfordrede ift. deres kontakt med jævnaldrende, og deres biologiske familier har ofte færre materielle og sociale ressourcer relativt til den generelle børnebefolkning. Efterværn kan være med til at sikre unge en god voksentilværelse. Erfaringerne viser, at det er væsentligt at fange de unge på et tidligt tidspunkt, før deres problemer intensiveres, og at særligt netværksgrupper med andre tidligere anbragte unge gennem gruppebaserede tilbud synes at have en afgørende betydning.

Formål:

Puljen har til formål at understøtte udviklingen og udbredelsen af helhedsorienterede indsatser, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende med nogle af de samme erfaringer som dem selv eller med ressourcestærke voksne som fx venskabsfamilier eller frivillige støttepersoner. Formålet er dermed ligeledes at støtte barnet eller den unge til at opnå netværk og sociale relationer, som de kan drage fordel af i deres nuværende livssituation og fremover fx ift. at opnå øget trivsel, skabe et socialt netværk, færdiggøre folkeskolen, tage en uddannelse, få et arbejde, have styr på økonomien eller opnå en stabil boligsituation.

Dokumentation og evaluering:

Som en del af satspuljeaften for 2015 er der afsat midler til dels en erfaringsopsamling og dels en undersøgelse af kommunernes praksis på efterværnsområdet.

Finansiering:

Som led i satspuljen for 2015 blev der afsat 97,3 mio. kr. til styrkelse af overgangen fra børn til voksen for anbragte og tidligere anbragte børn og unge. Af disse midler udmeldes i perioden 2015-2018 en ansøgningspulje på i alt 52,4 mio. kr. De resterende midler anvendes til en undersøgelse af kommunernes praksis og brug af efterværn, samt overføres til projekt ’Investering i efterværn’.

Kontakt:

Stine Marie Trøjborg Thomsen
+45 41 93 24 36
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 04/07 2018