Forside > Projekter og initiativer > Unge > Aftale om god opførsel

Aftale om god opførsel

”Aftale om god opførsel” er et nyt initiativ, der skal styrke den tidlige indsats mod ungdomskriminalitet

Projektperiode:

2014 - 2016

Målgruppe:

Den primære målgruppe er unge med en bekymrende, men endnu ikke kriminel adfærd. Den sekundære målgruppe er skole, politi og de sociale myndigheder.

Baggrund for projektet:

Ifm. satspuljeaftalen for 2014 er Socialstyrelsen i gang med at udvikle en ny reaktionsmulighed, der skal indgå blandt øvrige tilgængelige handlemuligheder i SSP-regi. Reaktionen skal anvendes over for de unge, hvor det konkret findes relevant, dvs. dér hvor netop denne reaktion vurderes at kunne få den unge til at ændre adfærd i en positiv retning.

Formål:

”Aftale om god opførsel” er en skriftlig aftale, som igennem en struktureret og systematisk tilgang udarbejdes under et møde i fællesskab mellem den unge og dennes forældre i samspil med politi, skole og de sociale myndigheder. Formålet er at ansvarliggøre den unge i forhold til den bekymrende adfærd, men uden at ekskludere den unge. Ved at inddrage den unge og dennes forældre får man gjort begge parter opmærksomme på den unges problematiske adfærd.

Dokumentation og evaluering:

Projektet vil i forsøgsperioden blive evalueret af Justitsministeriets Forskningskontor.

Samarbejdsparter:

Justitsministeriet, Rigspolitiet og Randers samt Skanderborg Kommune.

Finansiering:

Projektet er finansieret af satspuljemidler 2014

Kontakt:

Kittie Carlson
50 81 09 39
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 28/06 2016