Forside > Projekter og initiativer > Unge > Forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger

Metodeudviklingsprojekt om forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger

Som led i tiltag til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet blev der i sommeren 2014 etableret en videns- og rådgivningsenhed i Socialstyrelsen. I regi af denne enhed igangsættes afprøvning af metoden "En vej ind" , som skal forebygge rocker- og banderekruttering.

Projektperiode:

2016 - 2017

Målgruppe:

Modellen ”En vej ind” har børn og unge i alderen 16-23 år, som er i særlig risiko for at blive involveret i rocker- og bandemiljøer som målgruppe.

Baggrund for projektet:

Projektet er en del af Socialstyrelsens videns- og rådgivningsenhed, hvor fokus er på at opbygge og sikre udbredelse af viden om lovende metoder til at forebygge at unge rekrutteres til rocker- og bandegrupperinger. Projektet skal medvirke til at bekæmpe og forebygge rocker- og bandekriminalitet gennem afprøvning af en lovende metode målrettet alvorligt kriminalitetstruede unge.

Formål:

Ansøgningspuljen har til formål at støtte kommuner, der skal afprøve modellen ”En vej ind” til forebyggelse af, at børn og unge involveres i rocker- og bandemiljøer. Modellen “En vej ind” er udviklet af Ishøj kommune, og er en gruppeorienteret metode, der skal støtte alvorligt kriminalitetstruede unge i at opnå medborgerskab, og komme i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Kommunerne forventes gennem afprøvning af metoden at kunne: 1. Reducere rekruttering af unge til rocker- og bandemiljøer 2. Forebygge at børn og unge tiltrækkes af kriminelle miljøer 3. Reducere tilstedeværelsen af problemskabende ungdomsgrupper i lokalområder.

Dokumentation og evaluering:

Projektet bliver evalueret af virksomheden Oxford Research. Der bliver i projektperioden ydet implementeringsstøtte af Defactum, som er en del af region Midtjylland.

Samarbejdsparter:

Defactum, SPUK og Oxford Research. Afprøvningskommuner: Halsnæs, Odense og Ålborg Kommune

Finansiering:

Projektet er finansieret af satspuljemidler 2014 -2017

Kontakt:

Gitte Bossi-Andresen
+45 50 81 09 38
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 29/06 2017