Forside > Projekter og initiativer > Tværgående områder > Mere kvalitet i plejefamilier – nyt godkendelseskoncept og vidensbaseret grundkursus

Mere kvalitet i plejefamilier – nyt godkendelseskoncept og vidensbaseret grundkursus

Socialstyrelsen udvikler, i samarbejde med de 5 socialtilsyn, et nyt godkendelseskoncept, som skal styrke godkendelsesforløbet og sikre en ensartet godkendelse af plejefamilier i Danmark. Der bliver desuden udviklet et nyt vidensbaseret, nationalt grundkursus, der skal ruste ansøgerne til opgaven.

Projektperiode:

2018 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe er ledelsen og medarbejderne fra de 5 socialtilsyn. Projektet er også relevant for personer, der ansøger om godkendelse som plejefamilie.

Baggrund for projektet:

Satspuljepartierne indgik i 2018 en aftale om ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”. Aftalen skal sikre et løft af området, så børn, der er anbragt i plejefamilier, får den nødvendige hjælp, og så risikoen for, at anbringelsen bryder sammen, bliver minimeret. Det samlede initiativ består af i alt 9 delinitiativer: Et af initiativerne omhandler udviklingen af et nyt godkendelseskoncept og grundkursus for plejefamilier.

Formål:

Formålet med initiativet er, at ansøgere som plejefamilie, på tværs af de 5 socialtilsyn, gennemgår et ensartet og vidensbaseret godkendelsesforløb og grundkursus. Det nye godkendelseskoncept beskriver centrale elementer i godkendelsesforløbet fra ansøgningstidspunktet til godkendelsen. De centrale elementer vedrører fx samtaler og besøg i hjemmet, grundkursets placering i godkendelsesforløbet og vurderingen af plejefamilietype. Til at afdække og vurdere ansøgernes kompetencer bliver der udviklet understøttende redskaber til afdækning af ansøgernes kompetencer. Der udvikles desuden et nyt vidensbaseret grundkursus og en tilhørende underviservejledning. Underviservejledningen bliver tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside med henblik på, at kommunerne kan anvende materialet til undervisning af netværksplejefamilier.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet ledsages af en række lovændringer, som træder i kraft 1. juli, 2019. Læs mere om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven under punktet Mere information. Lovændringerne evalueres i 2021

Samarbejdsparter:

Udviklingen af et nyt godkendelseskoncept og grundkursus for plejefamilier er forankret i Socialstyrelsens kontor for Socialtilsyn og National koordination. Det nye koncept udvikles i samarbejde med de 5 socialtilsyn.

Finansiering:

Der er i alt afsat 17,8 mio. kr. til det samlede initiativ for perioden 2018-2020. Initiativet er en del af det samlede satspuljeinitiativ ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”.

Kontakt:

Anne Lund Frydensberg
+45 41 93 24 23
Kontor for Socialtilsyn og National koordination
Sidst opdateret 11/02 2019