Gå til indhold

Udgivelser og redskaber

Oversigt over relevante udgivelser og redskaber i forbindelse med Socialstyrelsens arbejde med en generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer på socialområdet.

Som led i spor 2 i social- og ældreministerens (tidligere social- og indenrigsministeren) evaluering af det specialiserede socialområde (ESS), har Socialstyrelsen fået til opgave at udarbejde en generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer på socialområdet.

I den forbindelse udarbejder Socialstyrelsen løbende en række udgivelser og redskaber, som samles her på siden.

Den generelle model (december 2020)

Første udkast til en generel model for, hvordan man beskriver specialiseringsniveauer for målgrupper, indsatser og leverandører på det specialiserede socialområde.

Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer (pdf)

Målgruppebeskrivelse for erhvervet hjerneskade (december 2020)

Målgruppebeskrivelsen for erhvervet hjerneskade beskriver målgruppens problemstillinger og behov for indsatser på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade (pdf)

Målgruppespecifik vejledning for erhvervet hjerneskade (januar 2021)

Den målgruppespecifikke vejledning for erhvervet hjerneskade er målrettet socialtilsynene, der skal vurdere og indplacere et udsnit af leverandørerne til målgruppen på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Vejledning til indplacering af leverandører på området for erhvervet hjerneskade (pdf)

Målgruppebeskrivelse for autisme (december 2020)

Målgruppebeskrivelsen for autisme beskriver målgruppens problemstillinger og behov for indsatser på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Børn, unge og voksne med autisme (pdf)

Målgruppespecifik vejledning for autisme (januar 2021)

Den målgruppespecifikke vejledning for autisme er målrettet socialtilsynene, der skal vurdere og indplacere et udsnit af leverandørerne til målgruppen på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Vejledning til indplacering af leverandører på området for autisme (pdf)

Målgruppebeskrivelse for synsnedsættelse (juni 2021)

Målgruppebeskrivelsen for synsnedsættelse beskriver målgruppens problemstillinger og behov for indsatser på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Børn, unge og voksne med synsnedsættelse (pdf)

Målgruppespecifik vejledning for synsnedsættelse (juni 2021)

Den målgruppespecifikke vejledning for synsnedsættelse beskriver de forhold, der skal være til stede hos leverandørerne for at kunne levere indsatser til målgruppen på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Vejledningen er målrettet socialtilsynene, der skal vurdere og indplacere et udsnit af leverandørerne til målgruppen. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Vejledning til indplacering af leverandører på området for synsnedsættelse (pdf)

Sidst opdateret 29/06 2021