Gå til indhold

Udgivelser og redskaber

Oversigt over relevante udgivelser og redskaber i forbindelse med Socialstyrelsens arbejde med en generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer på socialområdet.

Som led i spor 2 i social- og ældreministerens (tidligere social- og indenrigsministeren) evaluering af det specialiserede socialområde (ESS), har Socialstyrelsen fået til opgave at udarbejde en generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer på socialområdet.

I den forbindelse udarbejder Socialstyrelsen løbende en række udgivelser og redskaber, som samles her på siden.

Model for udarbejdelse af specialebeskrivelser (oktober 2021)

Socialstyrelsen har i 2020-2021 – som led i Social- og Ældreministeriets evaluering af det specialiserede socialområde – udviklet en model for udarbejdelse af specialebeskrivelser på det specialiserede socialområde. Modellen er revideret på baggrund af erfaringer fra en afprøvning på tre pilotområder – autisme, erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse. Såfremt det i forbindelse med evalueringen besluttes at etablere specialeplanlægning på det specialiserede socialområde, vil modellen skulle udbredes til hele det specialiserede socialområde. Formålet med modellen er at etablere en central definition og forståelse af, hvad der på tværs af det specialiserede socialområde karakteriserer højt specialiserede behov og indsatser, samt at synliggøre, hvilke specialfunktioner der er behov for inden for hvert fagligt speciale, og hvilke leverandører der kan varetage dem.

Model for udarbejdelse af specialebeskrivelser

Evaluering af model for specialisering (ESS’ spor 2) (oktober 2021)

Socialstyrelsen har evalueret den generelle model for beskrivelse af specialiseringsniveauer på baggrund af afprøvningen på tre pilotområder – henholdsvis autisme, erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse. Evalueringen har fokus på modellens faglige gyldighed og operationelle anvendelighed på de tre pilotområder, og evalueringen indeholder desuden en belysning af interessentperspektiver på modellens legitimitet og dens videre anvendelse til specialeplanlægning.

Evaluering af model for specialisering (ESS' spor 2)

Målgruppespecifik vejledning for synsnedsættelse (juni 2021)

Den målgruppespecifikke vejledning for synsnedsættelse beskriver de forhold, der skal være til stede hos leverandørerne for at kunne levere indsatser til målgruppen på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Vejledningen er målrettet socialtilsynene, der skal vurdere og indplacere et udsnit af leverandørerne til målgruppen. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Vejledning til indplacering af leverandører på området for synsnedsættelse

Målgruppebeskrivelse for synsnedsættelse (juni 2021)

Målgruppebeskrivelsen for synsnedsættelse beskriver målgruppens problemstillinger og behov for indsatser på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Børn, unge og voksne med synsnedsættelse

Målgruppespecifik vejledning for erhvervet hjerneskade (januar 2021)

Den målgruppespecifikke vejledning for erhvervet hjerneskade er målrettet socialtilsynene, der skal vurdere og indplacere et udsnit af leverandørerne til målgruppen på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Vejledning til indplacering af leverandører på området for erhvervet hjerneskade

Målgruppebeskrivelse for erhvervet hjerneskade (december 2020)

Målgruppebeskrivelsen for erhvervet hjerneskade beskriver målgruppens problemstillinger og behov for indsatser på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade

Målgruppespecifik vejledning for autisme (januar 2021)

Den målgruppespecifikke vejledning for autisme er målrettet socialtilsynene, der skal vurdere og indplacere et udsnit af leverandørerne til målgruppen på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Vejledning til indplacering af leverandører på området for autisme

Målgruppebeskrivelse for autisme (december 2020)

Målgruppebeskrivelsen for autisme beskriver målgruppens problemstillinger og behov for indsatser på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde.

Børn, unge og voksne med autisme

Den generelle model (december 2020)

Første udkast til en generel model for, hvordan man beskriver specialiseringsniveauer for målgrupper, indsatser og leverandører på det specialiserede socialområde.

Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer

Sidst opdateret 21/01 2022