Forside > Projekter og initiativer > Tværgående områder > Forløbsbeskrivelse om indsatser til børn og unge med sjældne handicap

Forløbsbeskrivelse om indsatser til børn og unge med sjældne handicap

Socialstyrelsen udarbejder en forløbsbeskrivelse, der indeholder viden om og anbefalinger til, hvordan en højt specialiseret indsats til børn og unge med sjældne handicap kan tilrettelægges. Forløbsbeskrivelsen har til formål at styrke koordination og vidensdeling på området, hvor der ofte er behov for specialviden fra mange faggrupper og på tværs af sektorer. Forløbsbeskrivelsen forventes udgivet i efteråret 2018.

Projektperiode:

2017 - 2018

Målgruppe:

Børn og unge fra 0-25 år med sjældne handicap.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen udarbejder vejledende forløbsbeskrivelser som en del af den nationale koordinationsstruktur, der bl.a. har til formål at opbygge og formidle viden om målgrupper, der er meget små eller har særligt komplekse problemstillinger. Heriblandt børn og unge med sjældne handicap. Kommunernes mulighed for at opbygge viden og erfaring med indsatser til børn og unge med et sjældent handicap er begrænset. Dels fordi der er tale om meget små og meget forskellige målgrupper og dermed et begrænset underlag for at udvikle og opretholde faglig specialviden. Og dels fordi, børnene/de unge kan have meget komplekse og sammensatte problemstillinger og funktionsnedsættelser, hvor der er behov for specialviden fra mange faggrupper og på tværs af sektorer.

Formål:

Forløbsbeskrivelsen skal bidrage til at styrke samarbejdet og koordination mellem involverede aktører – bl.a. ved at beskrive, hvilke faglige kompetencer der er relevante at inddrage på forskellige tidspunkter i borgerens samlede forløb. Forløbsbeskrivelsen indeholder udvalgt viden om de virksomme og lovende indsatser, der er centrale for målgruppen – med vægt på organisering og koordinering af indsatserne. Forløbsbeskrivelserne er vejledende og udgør et redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de skal visitere borgere på det mest specialiserede social- eller specialundervisningsområde.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen følger op på udgivelsen af forløbsbeskrivelsen ca. 1 år efter udgivelsen. I opfølgningen adresseres bl.a. kommunernes kendskab til og anvendelse af forløbsbeskrivelsen. Opfølgningen udgør grundlaget for en senere revidering af forløbsbeskrivelsen. Alle forløbsbeskrivelser revideres senest tre år efter udgivelsen.

Samarbejdsparter:

Forløbsbeskrivelsen udarbejdes af en faglig arbejdsgruppe bestående af Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og KL, Undervisningsministeriet og Danske Regioner. Derudover er relevante faglige eksperter en del af arbejdsgruppen. Der er desuden nedsat en referencegruppe bestående af relevante bruger- og interessegrupper.

Kontakt:

Hanne Marie Kristensen
+45 41 73 08 49
Kontor for Socialtilsyn og National koordination
Sidst opdateret 17/09 2018